Hiçbir marka, böyle bir dönem yaşayacağını tahmin edemezdi ve hazır değildi. Son 2 sene başarılı firmalar “uyum sağla, doğaçlama yap ve sorunların üstesinden gel” fikri ile yönetildi. Tüketicilerin hisleri, endişeleri, duyguları değiştikçe markalar da buna uyum sağladı. İnsanların Tepkilerini en çok dinleyen ve gözlemleyen, programlarını yeni dünyalarına adapte eden, karar verip hızla harekete geçen markalar başarılı oldu.

Lovwmarks’ın yaratıcısı Kevin Roberts’in gözlemlerine göre başarılı olan markalar ingilizce’de “3H” ile ifade ettiği 3 unsuru kullananlar başarılı oldu. İnsanlık, tevazu ve mizah (humanity, humilty, humor). Bu markalar mütevazı bir şekilde yollarına devam etti, insanların yaşadığı zorlukları insanı bir şekilde fark etti, mekanik bir şekilde değil. Bunu mutluluk ve neşe ile yaptılar. İnsanların hayatlarında çok fazla problem olduğunun bilincindeydiler ve hayatlarına biraz aydınlık/ ışık getirmek zorunlardı. Bunu da o üç unsur ile yaptılar.

Ayrıca, zorlu bir sürecin üstesinden geçen insanlar 4 unsur arıyorlar, güvenlik, sosyallik, görünüm ve sürdürülebilirlik. Bu çerçevede faaliyet gösteren markalar bu çılgın dünyada başarılı oluyor ve olacak.

E-Ticaret siteleri için neredeyse 20 kat etkili olan, maliyetleri düşüren Google Alışveriş Reklamları 10 Ağustos itibari ile Türkiye’de maalesef aktif olmayacak.

Google Alışveriş Reklamları için hem satıcılar hem kullanıcılar için bazı tedbirler almaya karar verdi. Ancak sunulan çözüm önerileri Türkiye tarafından henüz kabul edilmediği için alışveriş reklamları Google’ın Türkiye arama sayfalarından kaldırılacak.

Reklam Kalemi olarak E-ticaret sitelerine yönelik yeni çözüm önerilerimiz olacaktır.

Konu ile alakalı bizimle iletişime geçerseniz satışlarınızı koruyabiliriz.

Tüm kurum ve şahıslar için 1 Ocak 2019’dan itibaren İnternet reklamları için %15 tutarında ek vergi kesintisi yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğ Taslağı 25 Aralık 2018 de yayınlamıştır.

Bu tebliğe göre; Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın Google, Facebook, Instagram, Twitter vb. internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara gerçekleştirilecek ödemelerden %18 kdv’ye ek olarak %15 gelir/kurumlar vergisi stopajı yapılacak . Google, Youtube, Facebook gibi arama ve soysal medya kuruluşlarına reklam verenler, verdiği her 100 liranın 15 lirasını kesip vergi dairesine yatıracak.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Türk şirketlerden ve kişilerden alınan reklamlara aracılık eden şirketler yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek. Google, YouTube ve Facebook reklamlarını etkileyecek düzenleme göre; reklam verilen şirketin mükellef olup olunmadığına da bakılmayacak. Dar mükellef denilen bu kuruluşlar reklamı doğrudan alan veya aracılık eden şirket de olabilir her iki durumda da kesinti yapılmak zorunda.

ReklamKalemi olarak, firmalarımıza bu %15 lik kesintiyi en azından belirli bir süreye kadar  yansıtmama kararı aldık.
Bizimle reklam çalışmaları yaptığınız sürece reklam bütçenize ek olarak sizden %15 lik tutar istenmeyecektir.

Konu Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararı için tıklayınız

Konu hakkındaki tebliğ taslağı için tıklayınız

Beyanda bulunmayıp bu tutarı ödemeyen kurum ya da şahıslar için maliye tarafından:
1. Ödenmeyen rakam yasal faizi ile talep edilir.
2. Vergi Usul Kanununun 341. maddesine göre 1 kat vergi ziyaı cezası düzenlenir (1 kat cezadır ve %15 ek ödemeyi ifade eder)
3. Vergi Usul Kanunun 355. maddesine göre her bir evrak/ödeme için 1.600TL özel usulsüzlük cezası düzenlenir.
4. Cezalar tespit tarihinden geri dönük olarak 1 Ocak 2019’dan eski olmamak kaydıyla 5 yıllık dönemi kapsar.

Google reklamları ile marka bilinirliğinizi arttırabilirsiniz

Google reklamları ile de sıkça duymaya başladık marka bilinirliği kavramını. Başarılı marka bilinirliği o markayı “HERKES”in tanıması anlamına gelmez aslında, yüksek reklam bütçeleriniz varsa markanızın herkes tarafından bilinmesini sağlayabilirsiniz tabi ancak bu çok akılcı bir yöntem değildir.

Markanızı sizin hedef kitleniz bilsin, rakiplerinizden daha iyi bilsin ve markanız söylendiğinde olumlu hisler oluşsun yeter.

Hedef kitle tarafından markanızın bilinirliği, markaya aşinalık kazandırır. Bilinen ve aşina olunan markalar çoğunlukla rakiplere tercih edilir. Bir ürün almaya karar verilmeden önce birkaç alternatif marka akla gelir ve onların arasından bir tercihte bulunulur. Ürün kalitesinde bir problem yok ise, fiyatı daha yüksek dahi olsa marka bilinirliği en yüksek olan marka tercih edilir genel olarak. Çünkü güven verir.

Google reklamları marka bilinirliğini nasıl arttırıyor?

Web sitenize bir kullanıcı giriş yaptıysa sizden hizmet almaya meyilli olduğu ön görülür. Bu potansiyel müşterinin araştırma esnasında rakibinizden ziyade sizi tercih etmesi için Google’ın bir önerisi vardır: yeniden pazarlama.

Bir defa web sitenize giriş yapan kullanıcıyı sizin hizmetinizi anlatan ve markanızı hatırlamasını sağlayan bir görsel ile bu kullanıcıyı takip ederek marka bilinirliğinizi arttırdığı için kişinin sizi tercih etme olasılığını da arttırır.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, Ali Bey, kızını yeni taşındığı semtte bir kreşe yazdıracak ve sorabileceği hiç kimse yok diye farz edelim. Ali Bey civardaki kreşleri internetten araştırmaya başlar, web sitelerini inceler ve içeriklerini okur. Bu süreçte girdiği bir web sitesi yeniden pazarlama teknolojisini kullanıyorsa eğer Ali Bey sürekli bu teknolojiyi kullanan kreşin reklamlarını görmeye başlar. Youtube’de müzik dinlerken gmailden mail yazarken kendisini rahatsız etmeyecek şekilde kenarda bannerlarına rastlar. Karar aşamasında sürekli bu kreşi gördüğü için diğerlerinden daha fazla marka bilinirliği olduğu için Google reklamlarında yeniden pazarlama hizmetini tercih eden kreşi tercih eder.

Yıllardır istatistikler marka bilinirliği ile firmaların daha fazla müşteri kazandığını doğruluyor. Google da bunun farkında.

 

Günümüzde hayatımızın pek çok alanına yön veren dijital platformlar pazarlama etkinliklerinin de odağını oluşturuyor. Geleneksel reklam ve pazarlama faaliyetleri hala varlığını sürdürse de, araştırmalar bu alanda yapılan yatırımların her geçen gün azaldığını gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2014 verilerine göre, 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar kullanımı yüzde 49. 9 düzeyinden yüzde 53. 5’e çıktı. Aynı yaş grubunda internet kullanımı da yüzde 48.9’ dan yüzde 53.8’e çıktı.  İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı da, yüzde 24. 1′ den yüzde 30. 8 düzeyine çıktı. Bu hedef kitleye ulaşabilmesi için markaların internet reklamcılığına yönelmesi büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra markaların geleneksel reklamcılık yerine internet reklamcılığını neden tercih etmeleri gerektiğini beş farklı başlık altında topladık…

1.Düşük Maliyet
Dijital kanallardaki reklamların maliyeti reklamın konumu, durumu ya da performans bazlı olarak belirlenir.  İnternet reklamlarının maliyeti hangi çeşit ücretlendirme politikası uygulanırsa uygulansın televizyon, radyo veya yazılı reklam türlerinden çok daha düşük olacaktır.

2.Marka Bilinirliği
Online reklamlar marka bilinirliğinizin artmasında oldukça etkilidir. Hedef kitlelere ulaşacak başarılı online reklam kampanyaları hazırlayan şirketler tüketim potansiyeli yüksek müşterilere ulaşarak marka ile müşteri arasında bir bağ kurmayı amaçlıyor.

3.Ölçülebilir Olması
İnternet reklamcılığının bir diğer faydası ise hangi reklamın veya hangi kampanyanın size daha fazla dönüşüm sağladığını ve ne kadar etkileşim gerçekleştirdiğini net olarak görebilmeniz. Bu sayede size maksimum getiri sağlayan kanalları belirleyebilir,  bir takım analizlerle yaptığınız reklam harcamalarının size dönüşünü tespit edebilirsiniz.

Pazarlama stratejileri oluşturmak için kazandırdığı geniş bakış açısı ile online reklamlar, pazarlama uzmanlarının işini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

4.Hedefleme Kolaylığı
Bir reklam stratejisi yürütürken en önemli konulardan bir diğeri de hedef müşterilerinizin belirlenmesidir. Online reklamlar bu anlamda da büyük kolaylık sağlayarak, hem en değerli müşterilerimizi belirlemenize hem de potansiyel müşteriler olan internet kullanıcılarına ulaşmanıza yardımcı olur.

5.Esneklik Sağlama
Yazılı medyada ya da televizyon kanallarında yapılan reklamlarda değişiklik yapmak ne kadar zor ise online reklamlarda güncelleme yapmak ve değiştirilmek istenilen kısımları yeniden düzenlemek bir o kadar basit. Değişen müşteri ihtiyaçlarına ve pazarlama stratejilerine göre yer ve zaman kısıtlaması olmadan güncelleme yapabileceğiniz online reklam kampanyaları bu esnekliği ile pek çok markaya avantaj sağlıyor.

Müşterileriniz size Google reklamları ile rahatlıkla ulaşabilirler. Google reklamlarının satışlarınızı arttıracağını söylememiz oldukça kolaydır ancak satışlarınızda web sitenizin büyük rol oynadığını unutmamalıyız.

Potansiyel bir müşteri olan Ali’nin istediği ayakkabıyı almak için Google’da arama yaptığını hayal edelim. Karşısına 11 reklam alanı ile birçok site çıkar. Ali zannedildiği üzere karşısına çıkan ilk siteden alış verişini tamamlamaz. (Onu daha tembel olan Mehmet yapabilir. Ama Mehmetlerin sayısı Alilerin sayısından çok daha azdır.)  Ali’nin eğilimi ilk sayfadaki web sitelerini ziyaret ederek fiyat araştırması yapmak olacaktır. Fiyatın yanında alışveriş yapacağı web sitesinin kendisine güven vermesi gerekmektedir. (Hele ki kredi kartı ile ödeme yapıyorsa) Eğer Ali’nin müşteriniz olmasını istiyorsanız reklam vermenizin yanında reklam çalışması yaptığınız uzmanlarınızın web sitenizle ilgili önerilerini dikkate almalısınız. Reklam çalışması yaparken düzenli rekabet analizleri ile rakiplerinizin web sitelerini takip etmenizi öneriyoruz. Ürün fiyatlarınızın sektör paralelinde gitmesi müşteri kazanmanızı kolaylaştıracaktır.

Web siteniz üzerinden satış yapmıyorsanız, kurumsal bir web siteniz varsa bu durumda müşteriye vereceğiniz his güven olmalıdır. Bunu tasarımınızla, renklerinizle içeriğindeki yazılarla sağlayabilirsiniz.
Google Analytics kullanarak web sitenizi ziyaret eden kullanıcıların nasıl davrandığını gözlemleyebilirsiniz. Bu verileri yorumlayacak bir istatistikçiniz varsa web sitenizi mükemmelleştirmeniz kaçınılmaz olur. Çünkü müşteri davranışları baz alınarak oluşturulan web sitesi sizi başarıya götürür.

Google Reklamı Vermek İstiyorum Ama?

Google reklamlarının faydasına inandınız ve artık Google’da reklam çalışması yapmaya karar verdiniz ama hangi firma ile çalışacağınız konusunda tereddütleriniz var. Bu son derece normal bir süreçtir çünkü çalışabileceğiniz onlarca firma ile karşı karşıyasınız.

Öncelikle çalışacağınız firmanın şeffaflığından emin olmalısınız. Bu sektörde hiçbir Google reklam ajansı hizmet bedeli almadan çalışmamaktadır. Bazı firmalar API entegrasyonlu panel kullanarak aldıkları komisyon tutarını gizlerler ve müşterilere komisyon almadıklarını açıklarlar, bazıları yine ara yüzlü bir panel kullanarak aldıkları komisyonun yüzdelerinin verilen hizmete göre değişken olduğunu iletirler ve müşteri yine ne kadar hizmet bedeli ödediğini bilemez.
Müşteri olarak aldığınız hizmete ne kadar ödediğinizi bilmek en doğal hakkınızdır. Eğer ne kadar ödediğinizi bilmiyorsanız sizin ne kadar ödediğiniz çalıştığınız firma tarafından saklanıyorsa oturup bir düşünmekte fayda vardır.

Google Reklam Vermek, Google Reklamları Nasıl Verilir, Google Adwords Nasıl Olur

Kolay gelsin herkese.

Google reklam hizmeti veren firmalar, reklam çalışması yaparken kendileri için de “anahtar kelime planlayıcı” aracını kullanıyorlar. Anahtar kelime planlayıcı ile potansiyel müşterilerin hangi anahtar kelime ile aylık ortalama kaç arama yaptıklarını ve bu anahtar kelimeler için tıklama başına ortalama ne kadar bütçe ayırdıklarını öğrenebiliyoruz.

Örnek vermek gerekirse, “google reklam vermek” anahtar kelimesini inceleyelim.

Grafikte görüldüğü gibi, tüm Türkiye’de aylık ortalama 590 defa “google reklam vermek” diye arama yapılıyor. Aylık bazda kontrol ettiğimiz zaman Ocak ayında diğer aylara nazaran bu anahtar kelime ile arama yapan kişi sayısı bir miktar daha fazla. Google reklam vermek anahtar kelimesi için firmalar ortalama tıklama başına 11,72 TL vermeyi önermişler. Bu görülen rakam dediğimiz gibi ortalamadır. Reklam sıralamasını “kalite puanı” dediğimiz faktör etkilediği için. reklamlarını profesyonel yöneten firmaların kalite puanları daha yüksek olacağından anahtar kelime aracında gözüken maliyetten daha düşük teklifle reklamlarının görüntülenmesini sağlarlar.

Kalite puanını bir sonraki blog yazısında ele alacağız.

Reklam çalışması yaparken geri dönüşlerinizi arttırmak için hedef kitlenizi belirlemeniz çok önemlidir. Bir çok müşteri geniş hedef kitle ile daha fazla dönüş alabileceği yanılgısına düşer. Halbuki tam aksine hedef kitle genişledikçe ayıracağınız reklam maliyeti artacaktır. Bu maliyeti karşılayamayacak bir bütçeniz varsa reklam bütçeniz hızlı biter ve tahmin ettiğinizin aksi olur, geri dönüşleriniz azalır.

Yine Google reklam vermek anahtar kelimesini örnek alarak bir analiz yapaılm. Varsayalım ki Google’da reklam hizmeti veren firma şimdilik sadece İzmir’den müşteri bulmayı hedefliyor. Reklamlarını sadece izmir’e açtığını düşünürsek aynı anahtar kelime için rakamların nasıl değiştiğini birlikte inceleyelim.

Gördüğünüz gibi hedef kitleyi daralttığımız anda aylık arama hacmi düştü. Bununla birlikte tıklama başı maliyetleri de düştü. İstatistiklere göre araştırma evresinde ki bir potansiyel müşteri birden fazla kez reklam vasıtasıyla aynı firmaya ulaşmak istiyor. Müşterinin talebini karşılayabilmek için günlük bütçenizin bitmemesi gerekmektedir.

Google reklamlarından maxmimum faydayı alabilmeniz için reklama ayırdığını bütçe ile hedef kitlenizin paralel olması gerektiğini unutmamalısınız. Birden fazla ürün kategoriniz de olabilir. Yine küçük bir bütçeniz var iste reklam çalışması yapacağınız ürün kategorisini sınırlandırmanızda fayda vardır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere

 

 

Google’da reklam vermek artık çok kolay,

Günümüzde internet, geri dönüşü en yüksek reklam mecrasıdır. Türkiyede de diğer bir çok ülke gibi en yoğun kullanılan arama motoru Google’dir. Google Adwords ile reklam çalışması yapmak ise en ucuz seçenektir. Google’ye reklam vermek sizden hizmet almak isteyen potansiyel müşterilerinizin size rahatlıkla ulaşmasını sağlar. Karar aşamasını etkileyen faktörlerse hizmetiniz, web siteniz ve tabi ki telefona cevap veren çalışanınızdır.

Google reklamları ile size ulaşan potansiyel müşteriler çoğu zaman web sitenizi ayrıntılı incelemez. Telefonla bilgi almak hem daha kolaydır hem de müşteriler karşılarında bir muhattap bulmak isterler. Web sitenize gösterdiğiniz özen kadar çalışanlarınıza da özen göstermelisiniz.

Bize gelen sorular:

-Google’a reklam verdim, tıklama oranlarım çok iyi ancak satışlarım artmadı.
Bunun birden fazla cevabı olabileceği gibi öncelikle test edilmesi gereken konu aldığınız ziyaretlerin ilgili ziyaretler olup olmadığıdır. Anahtar kelimelerinizi tetikleyen baska kelimeler olabilir. Doğru bir çalışma yapmadıysanız ilgisiz kullanıcıların web sitenize giriş yapmış olma ihtimali yüksektir. İlgisiz kişilerin sizden hizmet almasını beklemek doğru bir strateji olmayacaktır. Hemen anahtar kelimeleriniz test edilmeli ve tıklamaları hangi anahtar kelimelerden aldığınız test edilmelidir.

-Anahtar kelimelerimde herhangi bir sorun yaşamadığım halde satışlarım artmadı.

Bu durumda yapılacak en önemli çalışma rekabet analizidir. Google’a reklam verdiğiniz anahtar kelimelerinize başka hangi firmalar reklam vermiş test edilmeli ve hizmetleriniz karşılaştırılmalıdır. Sektörün gerisinde kalırsanız kaybedersiniz. Rakiplerinizi takip etmeli ve yaptıkalrı kampanyaları incelemelisiniz. Potansiyel müşteriler çoğu zaman en uygun fiyatı araştırırlar, Ticaret yaparken müşteri ile empati yapmak en doğru çalışma olacaktır.

-Ürün fiyatlarım aynı kalite de hizmet veren rakiplerimle aynı/daha düşük fiyatlara sahibim neden artmamış olabilir?

Derhal web siteniz incelenmelidir. Potansiyel müşteriler web sitenize giriş yaptığında aradıkları hizmete kolayca ulaşabiliyorlar mı? Bilgi kirliliği için de kaybolan müşteri sıkılır ve web sitenizden çıkar. Bu reklam veren için oldukça can sıkıcı bir durumdur. Web sitenizde ki davranışları incelemek en doğru strateji olacaktır. Kullanıcılar web sitenizde ne kadar vakit geçiriyorlar, hangi sekmelere tıklıyorlar bu veriler satışlarınızı arttırmamız için ipuçları verecektir.

Bazen web sitenize yatırım yapmaktan kaçınırsınız, oysa web siteniz sizin internet ortamındaki mağazanızdır. Özen göstermeniz gerekir.

Doğru bir reklam çalışması ile satışlarınızı arttırmanız kaçınılmazdır, profesyonel destek almanızı öneriyoruz.

 

Google AdWords ile reklam çalışmasına başladıktan sonra reklam yoluyla web sitenize giriş yapan ziyaretçilerin nasıl davranış sergilediğini incelemek için AdWords hesabınızı Gooogle Analytics ile bağladınız. Sonrasında bize, Analytics’te yer alan AdWords raporundaki tıklama sayısının AdWords’den gelen ziyaret sayısıyla neden farklılık gösterdiğini sormaya başladınız. Gelin birlikte bazı sebeplerine göz atalım.

Tarih aralıklarına Dikkat!
Belli bir tarih aralığını kontrol ediyorsanız AdWords hesabınızı Google Analytics’e nezaman bağladığınızı doğru hatırlamalısınız. Üstelik Google AdWords verileri, raporunuzu görüntülediğiniz anda Analytics’e aktarılır.

Birden çok AdWords hesabını eğer aynı Analytics hesabına bağlarsanız raporlar birbirine karışır.
Herbir AdWords Hesabı için özel Google Analytics kullanmanızı öneririz.

Filitreler
Filitreler Google Analytics raporlarınızdan bazı verilerin kaldırılmasına sebep olabilir.

Tıklamalar ile ziyaretler birbirinden farklıdır
Google AdWords Tıklamaları Google Analytics ise ziyaretleri sayar. Hizmetinizle ilgilenen bir kişi reklamınızı 2 defa tıklarsa, AdWords 2 tıklama sayarken Analytics 1 ziyaret sayar.

Geçersiz Tıklamalar
Kötü amaçlı yazılımlarla reklamlarınızın defalarca tıklanması durumunda biliyorsunuz ki AdWord geçersiz tıklamaları filitreler ve maliyetlenmezsiniz. Ancak Analytics her ziyareti saymaya devam eder.

AdWords hesabınızdaki URL’leriniz için otomatik etiketlemeyi devre dışı bırakmış olabilir misiniz?

Açılış sayfanızın farklı bir sayfaya yönlendirilmediğinden emin olun. 

Maddeleri kontrol ettikten sonra hala bazı sorunlar yaşıyorsanız birlikte kontrol edebiliriz.