Değere Dayalı Pazarlama

Küreselleşen Dünya ve teknolojik ilerlemeler tüketici ve pazarlama kavramlarını yeniden şekillendirmiştir. Artık pazarlama faliyetleri firmaları müşterilerine değere dayalı olarak bir hizmet sunma yaklaşımına yöneltmiştir. Pazarlamanın efsane ismi Philips Kotler, Pazarlama 3.0 adlı kitabinda müşterilerinin beklentilerini “kafa karışıklıkları ile dolu bir dünyada misyon,vizyon ve değerleriyle kendilerinin sosyal, çevresel adalete ilişkin en derin ihtiyaçlarına seslenen şirketleri arıyorlar. Seçtikleri ürün ve hizmetlerde sadece işlevsel ya da duygusal tatmin aramiyor, insan ruhunun da tatminini arıyorlar.” şeklinde ifade etmiştir. İçinde bulunduğumuz pazarlama çağının inkar edilemez değişimleri göz önüne alındığında günümüz pazarlama dünyasında faaliyet gösteren bütün şirketlerin müşterilerine hizmet sunarken ve internete reklam verirken yeni dalga teknolojinin olmazsa olmaz kavramlarına sahip çıkmaları gerekmektedir. Kotler bu kavramları dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek, akla, kalbe ve ruha sahip bütünsel insan yaklaşımını benimsemek, şirketlerin vizyon, misyon ve değerlerini iyi tanımlayarak korumaya çalışmak, işlevsel, duygusal ve manevi faktörlere sahip çıkarak çoktan çoka işbirliği anlayışını benimsemek olarak belirtmiştir.

Yukarıda özetlediğimiz gibi içinde bulunduğumuz değere dayalı pazarlama çağında (pazarlama 3.0) tüketicilerinizin aklına ve ruhuna hitap edebilmek, firma olarak özenle sahip çıktığınız vizyon, misyon ve değerlerinizi koruyup sürdürülebilir kılmak, web sitenizi ve sosyal medya hesaplarınızı doğru yöneterek olası krizlerden korunmak için Google AdWords’e reklam vererek, doğru hedef kitlenize ulaşmak ve Google reklamlarınızı emin ellere teslim ederek internet reklamcılığınızı doğru ve ciddi biçimde yönetmek durumundasınız.