DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI BELLİ OLDU

IAB Türkiye,2014 yılı AdEx-TR dijital reklam yatırımlarını açıkladı.IAB Türkiye’nin düzenli olarak yayımladığı AdEx-Tr reklam harcamaları raporu verilerine göre,2014 yılı dijital reklam yatırımları 2013 yılına göre yüzde 20,5 oranında artarak 1,409  Milyon TL oldu. 

2014 yılı yatırımlarında 2013 yılına oranla en çok artışı gösteren dijital reklam kategorisi ise yüzde 57,7’lik oranı ile mobil  gösterim reklamları oldu.

IAB Türkiye‟nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2014 yılı toplamında 520 milyon TL’ye yükselirken, display reklamlar kategorisinde en büyük artış 353 milyon TL ile gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımlarında gerçekleşti.Video reklam yatırımları verileri 101 milyon TL olarak açıklanırken, sponsorluk reklam yatırımlarının 40 milyon TL’ye, gelir paylaşımlı reklam yatırımlarının ise 27 milyon TL’ye çıktığı belirtildi.

2014 yılı yatırımlarında 2013 yılına oranla en çok artış gösteren kategoriler ise yüzde 57,7’lik oranla mobil gösterim reklamları ve yüzde 44,9 oranla video reklamları olarak belirlendi.Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi dijital reklam pazarının en büyük payını yine arama motoru reklamları oluşturdu.Arama motoru reklam yatırımları 2014 yılı toplamında 733 milyon TL’ye , arama motoru reklam yatırımlarının alt kategorilerinde yer alan ücretli sıralama ise 492 milyon TL’ye ulaştı.Arama motoru görüntülü reklam yatırımları ise 241 milyon TL‟ye çıkan bir büyüme seyri gösterdi.
Mobil reklam yatırımları kategorisinde yer alan, mobil gösterim reklam yatırımlarında 26 milyon TL; mobil opt-in SMS/MMS yatırımlarında ise  32 milyon TL’ye ulaşan bir artış tespit edildi. Kategori toplamı ise 2014 yılında 58 milyon TL’ye erişti.IAB Türkiye 2014 yılı dijital reklam yatırımları verilerine göre, internet ilan sayfası reklam yatırımları 84 milyon TL’ye yükselirken;e-posta ve oyun içi reklam pazarı 2014 yılında 6’şar milyon TL’ye ulaştı

Dijital reklamcılık sektörü meslek örgütü IAB Türkiye’nin yeni Başkanı Dr. Mahmut Kurşun sektörün geldiği noktayı şu sözleri ile değerlendirdi:”PWC Global Entertainment ve Media Outlook raporu 2013-2018 arasında dünya reklam yatırımlarının, yıllık ortalama %4.4 büyüme ile 515 milyar $’dan 640 milyar $’a çıkacağı öngörüyor. İnternet büyüme oranı ise, ortalamanın 2.4 katı olarak, yani %10.7 hesaplanmış. Türkiye’de son 3 yıla ait veriler incelendiğinde aynı katsayı karşımıza çıkıyor. Yani dijital, pazarın genel ortalamasının 2 katından daha fazla bir büyüme seyri izliyor. Bu trendin süreceğini ve mevcut durumda %18-20 olan pazar payının %23-%24’lere kadar çıkacağını tahmin ediyorum.” IAB Türkiye’nin yeni başkanı Kurşun,dijital reklam yatırımlarının önemine dikkat çekerek,”2015’in seçim yılı olması sektördeki hareketliliği arttıracaktır. Öte yandan T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın 2015-18 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planındaki yedi ana eksen içinde yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler ile İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret başlıklarının sektörümüz adına olumlu gelişmeleri beraberinde getireceği inancındayım.” diyerek konuşmasını noktaladı.

IAB raporunun çarpıcı sonuçlarını incelediğimizde,Türkiye’de 35 milyonun üzerindeki internet kullanıcısının günde ortalama 4,9 saatini kişisel bilgisayarları üzerinden,1,9 saatini de mobil cihazları üzerinden internette geçirdikleri ve dijital reklamların kullanıcılarını hedefli reklam,düşük maliyet,hızlı ve yüksek dönüşüm gibi benzersiz ayrıcalıkları ile buluşturduğunu göz önüne aldığımızda,dijital reklamların markaların müşterilerine ulaşmasındaki yadsınamaz önemini ve günümüz dünyasında firmaların dijital reklamların avantajlarından doğru stratejiler geliştirerek yararlanmasının bir gereklilik haline geldiğini anlıyoruz.