​İPTAL İADE KOŞULLARI

Madde 1- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait http://www.reklamkalemi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri belirtilen hizmet satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. http://www.reklamkalemi.com sitesinde yer alan Hizmet sözleşmesi, gizlilik koşulları ve düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
Madde 2- Sözleşme Konusu Hizmet/Ödeme
Alıcı sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. Alıcı, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder. Alıcı elektronik ortamda doldurduğu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder. Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. http://www.reklamkalemi.com ‘da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ve EFT ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması gereklidir. Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Reklam hizmetinin işleme alınmasından sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni yada herhangi bir başka neden ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti ne ödememesi halinde, Alıcı almış olduğu bu hizmetin bedelini başka bir ödeme kanalı ile (havale, EFT) Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti ne ödemeye zorunludur. ALICI kredi kartı ile ödeme yaptığında, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 3- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
Sözleşme tarihi, satılan hizmetin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti bu tarihten itibaren 3 işgünü içerisinde ödemesi alınan reklam hizmetlerini gerçekleştirir. Sözleşmenin onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. Mücbir sebepler dışında da herhangi bir sebep göstermeksizin Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti verdiği hizmeti kısmen yada tamamen, süreli yada süresiz olarak durdurabilir.
Madde 4- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti den hizmet satın alamaz. Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından http://www.reklamkalemi.com sorumlu değildir. Buna istinaden Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti., internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.. den hak iddiasında bulunamaz. http://www.reklamkalemi.com dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.
Madde 5- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
Alıcı Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. den aldığı hizmet yada hizmetleri istediği zaman kullanmayı bırakabilir. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcı, http://www.reklamkalemi.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıları okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Madde 6-Garanti / İade / İptal
Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.nin verdiği hizmetin garantisi yoktur. Hizmet Alıcı’nın beklentilerini karşılamayabilir, ya da internet reklam hizmeti konusunda hizmet sağlayıcı konumunda olan Google, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram vb. kuruluşların politika ya da hizmet değişikliği dolayısıyla alıcı önceden memnun olduğu hizmetlerden verim ya da yarar sağlayamayabilir. Bu takdirde alıcı Reklamkalemi Medya ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.den hizmet almaya devam etmez, hizmeti iptal edebilir, ancak herhangi bir ödeme iadesi söz konusu değildir.
Madde 7- Gizlilik
Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.
Madde 8- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, İZMİR Mahkeme ve İcra daireleri Yetkilidir. Ödemenin www.reklamkalemi.com internet sitesi üzerindeki ‘Güvenli ödeme sayfası’ nda yer alan sanal pos uygulaması, Satıcı’nın hizmet adresindeki fiziki pos cihazı, mail order yöntemleri sayesinde kredi kartı aracılığı ile, EFT, banka havalesi ya da herhangi bir başka kaynak ile gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.