Tüketicinin Kalbine Dokunmak

 

Nöro Pazarlama

Küresel pazarda ürünler git gide birbirine benzemeye başlamış,reklamlar birçok kanaldan tüketicilere pompalanmış ve 5 duyuya hitap eden marka olabilme çabaları nedeniyle ürünlerden sağlanan fayda düşüncesi yerini rasyonel düşünceden duygusal karar mekanizmasının etkisine bırakmıştır.Nöro pazarlama kavramı bu esnada ortaya çıkan bir kavramdır.

Nöropazarlama kavramını,daha net açıklayabilmek için nöropazarlama çalışmalarının en dikkat çekici çalışmalarından birisi olan Coca Cola örneğini verebiliriz.Coca Cola gerçekleştirdiği iletişim kampanyaları sayesinde sadece “pssst” sesiyle bile tüketicilerinin kendisini hatırlamasını sağlayan bir marka haline gelmiştir.Bugün neredeyse bütün potansiyel tüketiciler “psssst” olarak nitelendirilen açma sesini duyduklarında zihinsel uyarıları sayesinde Coca Cola’yı hatırlayabilirler.Gözünü kapatıp Coca Cola ve Pepsi’yi yudumlayarak hangi tadın hangi markaya ait olduğunu hatırlamaya çalışan tüketiciler ” pssst” sesini duyduklarında Coca Cola markasını kolayca ayırt edebilirler.Marka deneyiminin getirdiği tatmin farkını gözler önüne seren bu örnek,aslında Coca Cola’nın yıllardır sürdürdüğü reklam ve pazarlama çalışmalarının bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsanların zihin haritalarında olumlu deneyimler ve izler bırakan markalar her daim uzun ömürlü olurlar ve rakipleri arasından kolayca sıyrılırlar.Bu nedenle pazarlama stratejileri,doğru okunan hedef kitleye sağlanan deneyimin devamlılığını sağlamayı ve dönemin ihtiyaçları doğrultusunda bu deneyimi yenilemeyi ve artırmayı gerektirmektedir.

Marka deneyiminin tüketicilerin zihin haritalarındaki önemine dikkat çeken araştırmalar,pazarlama profesyonellerin daima pazarlama dünyasının beraberinde getirdiği yeniliklerden haberdar olmasını, sorgulayıcı olarak gözlemler yapmasını ve dönemin koşullarına uygun stratejik çözümler geliştirmesini zorunlu kılmaktadır.

Bir pazarlama stratejisi olarak:Tek Taş

Hedef kitlesinin nezdinde olumlu marka deneyimi yaratarak uzun yıllar bu deneyimin sürekliliğini sağlayan markalar,faaliyet gösterdikleri toplumun sosyo-ekonomik davranışlarına ve dinamiklerine hakim markalardır.Örneğin;son yıllarda evlilik teklifi edilirken tek taş sunmanın alışkanlık hale gelmesini sonradan şekillenmiş tüketim tabanlı eylemlerden biri olarak gösterebiliriz.Amerikan toplumunda reklam mecralarıyla kitlelere pompalanan evlilik teklifi etme seremonisinde teklif yapacak erkeğin maaşının 2 katı değerinde yüzük alması neredeyse zorunlu hale gelmiştir.Pazarlama profesyonelleri nöropazarlama kavramı ile günümüzün gelenek,görenek ve alışkanlıklarını şekillendirebilmektedir.Evlilik kutlamasıyla ilgili ödül göreneğinin de günümüze uygun haliyle pazarlama uzmanları tarafından tekrar sunusu budur.

Tahmin ediyorum ki “tek taş” alışkanlığının toplumumuza nasıl pompalandığını merak ediyorsunuz?Bunu gerçekleştirmek hiç de zor değil.Bu alışkanlık filmlerde ve dizilerde yer alan fakir erkek karakterlerinin ne yapıp ne edip sevdikleri kadına tek taş almaları ile zihinlerimize duygusal olarak  kazınmaktadır.Daha sonra reklamlarda veya magazin dergilerinde görerek bu seremoniye aşinalık kazanmaktayız.

Evlilik teklifi ederken, erkeğin kadına “tek taş ” sunması,aslında önemli bir anısını sevdiği kadına değerli bir şey sunarak güzelleştirmesini sağlıyor ve karşısındaki insana “sen benim için her şeyden  çok değerlisin ve önemlisin” ifadesinin bir simgesi niteliğini taşıyor.Pazarlama profesyonelleri de  evlilik kutlamasını, erkeklerin sevdikleri kadınlara değerli eşyalar sunarak duygularını ifade etmeye çalıştıkları hedef kitleye yönelik gerçekleştirilen bir pazarlama stratejisine dönüştürüyor.Bu pazarlama stratejisi de çiftlere özel tasarlanan,birbirinden benzersiz parçaların ortaya çıkmasını sağlıyor ve reklam mecraları aracılığıyla,hedef kitleye sevgililerine kendilerini değerli hissettirebilmeleri için tek taş almalarının gerekliliğini vurgulayan reklamlar defalarca yöneltilerek bugünkü evlilik konsepti altında tanımlanan pazar ortaya çıkıyor.

Tüketim insanların zihninde algı yaratmakla başlar.

Tüketim insanların zihinlerinde yaratılan algı ile başlar.Pazarlama profesyonelleri de tüketicilerin zihinlerine muhteşem hayatları,farklı haz ve deneyimleri yerleştirerek pazarlama çalışmalarına yön verir.Bu nedenle pazarlama stratejilerinizin pazarlama profesyonellerinin deneyiminde,yaşamla iç içe ve toplumun ihtiyaçlarının bilincinde geliştirilerek,özgün metodlarla ve matematiksel devinim içinde ilerleyen rasyonel dünyanın ihtiyaçlarına uyumlu olarak geliştirilmesi gerekiyor.

Pazarlamanın önemi günümüz şirketleri tarafından fark edilmiş ve şirketlerin,tüketicilerin değişen yaşam standartlarına ve beklentilerine yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir.Tüketicilere farklı mecralardan ulaşmaya çalışarak rahatsız edici olmak yerine akıllıca pazarlama stratejilerinden yararlanarak hedef kitlenin kalbine dokunmaya çalışmak ve böylece zihinlerinde yer edinmeye çalışmak daha önemli bir hale gelmiştir.