GOOGLE REKLAM AYRICALIKLARI

GOOGLE  REKLAM AYRICALIKLARI
İçinde bulunduğumuz iletişim çağı da,her geçen gün hızla değişen ve yenilenen teknoloji rüzgarından payını almaktadır.
Günümüz iletişim uzmanları ve reklam verenleri iletişim ve eğlence kavramlarının internet üzerinden şekillendiğinin farkına varmışlardır.Daha önceki bloğumuzda da değindiğimiz üzere,%95’e varan  kullanım oranlarıyla Google yadsınamaz bir oransal fark elde etmiş ve Türkiye’de en çok kullanılan arama motoru ünvanına sahip olmuştur.Hiç kuşkusuz bu sebeplerle arama motoruna reklam vermek denilince akla ilk gelen reklam portalı Google AdWords olmaktadır.
Büyük ölçekli kurumsal bir şirketten tutun da küçük ölçekli kobilere kadar geniş bir alanın içerisinde yer alan her firmanın kampanya ve hesap yönetimi süreçlerini Google AdWords aracılığıyla gerçekleştirmesi bir mecburiyet haline gelmiştir.
3.0 olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz pazarlama çağı,internet reklamcılığının her geçen gün biraz daha değer kazanacağını ve geleneksel pazarlama biçimlerine(TV,radyo,gazete,…) oranla daha etkili ve uygun bütçeli seçenekler sunması nedeniyle reklam verenlerin gün geçtikçe daha fazla tercih nedeni haline geleceğini ve geleneksel medyanın yerini alacağını  gözler önüne sermektedir.
İnternet reklamcılığını ve özellikle ülkemizde Google AdWords reklam vermenin firmalara sağlayacağı  avantajları anlamak için Google AdWords reklam vermenin ayrıcalıklarını daha geniş bir perspektiften inceleyelim.
1)Küresel Yayılma Alanı
Google AdWords ile reklamlarınızın hangi web sitelerinde ve coğrafi alanlarda yer alacağını belirleyerek geleneksel mecralara oranla çok daha fazla etkili ve hızlı bir şekilde hedef kitlelerinize ulaşabilirsiniz ve Google AdWords reklam vererek reklamlarınızın küresel ölçüde yayılmasını sağlayabilirsiniz.
2)Hedef Kitle Belirleme
Profesyonel iletişim uzmanlarınız Google AdWords reklam vermenin ayrıcalıklı ve gelişmiş seçeneklerini kullanarak,sunduğunuz türde ürün ve hizmet arayan hedef kitlelere reklamlarınızın gösterilmesini sağlar.Böylece reklam harcamalarınızda ciddi oranda düşüş sağlar ve tasarruf elde edersiniz.
3)Düşük Maliyetli Olması
Google Adwords reklam vermenin en güzel yanı alışılagelmiş geleneksel medya mecralarına oranla çok daha düşük maliyet seçeneklerini sizlere sunmasıdır.Google AdWords ile reklamlarınızın hangi coğrafi alanlarda gösterileceğini belirleyerek reklam giderlerinizde düşüş sağlayabilirsiniz.Reklam kampanyanızın performansına online olarak ulaşabilme olanağınız,belirlenen bütçe neticesinde reklam kampanyanızı yürütebilme seçenekleri,Google firmasının tıklama başına ödeme prensibi ile çalışması ve bir defada çok fazla yayın yapabilme alternatifleri  Google AdWords reklamlarını diğer mecralara oranla çok daha düşük maliyetli ve çekici bir hale getirmektedir.
4)Bilgilendirici Olması
Google AdWords reklamları diğer reklam türlerine oranla firmaların hedef kitlesini kampanyaları hakkında daha kolay bilgilendirmelerine olanak tanır.Hedef kitleyi belirtilen ürün veya hizmet hakkında daha detaylı içerik ve verilere ulaştırabilmek için başka bir sayfaya ya da web sitesine yönlendirerek kampanya hakkında aydınlatır.
5)Etkileşimli Olması
Google AdWords reklamları firmaların hedef kitlelerine doğrudan ulaşabilmesini sağlayarak internet üzerinden firma ve hedef kitlesi arasında etkileşim ve dialog geliştirir.Google AdWords reklamları üzerinden promosyon çalışmalarını yürüterek markaların hedef kitleleri ile temas halinde kalmasına olanak sağlar ve hedef kitleye ait verileri toplayarak firmaların marka ve ürünleriyle ilgilenen kullanıcılarının bilgilerine erişmesini ve onlarla daha interaktif bir dialog gerçekleştirmelerini sağlar.
6)Ölçülebilir Olması
Google AdWords reklamlarının en önemli ayrıcalıklarından bir tanesi de Google AdWords reklamlarının performansa yönelik ve sonuç odaklı olmasıdır.Kaç kişiye ulaşılacağı,kaç kişinin reklamı sorduğu,kaç kişinin web sitesini ziyaret ettiği,kaç kişinin reklama olumlu yanıt vereceği gibi detaylı  bilgilere dair analiz raporu sunar.Böylece reklam veren bu raporları bir sonraki kampanyalarında analiz eder ve yönlendirir.
7)Esnek Olması
Google AdWords reklamlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi de reklamın yayına alış süresinin kısa olması,reklam ve içeriğinin istenilen anda kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilerek reklamın yayında olduğu siteler dışında başka sitelere de geçişlerinin kısa sürede gerçekleştirilebilme avantajıdır.Google AdWords reklam vermenin geleneksel mecraya kıyasla en önemli üstünlüklerinden bir diğeri ise reklamlarının 7/24 yayında olması ve zaman üzerinden sınırlandırılmamasıdır.
8)Marka Değeri Yaratması
Yazar Colin McDonald “Reklam Nasıl İşliyor” adlı kitabında reklamın marka düzeyinde etkili olduğunu,markanın yerleşmesini ve rekabete girmesine yardım ettiğini özetlemektedir.Google AdWords reklamları da tıpkı McDonald’ın vurguladığı gibi firmaların ürün ve hizmetlerinin markalaşmasına yardım ederek uzun dönemli AdWords kampanyaları ile sadık müşteri potansiyelini ve marka bilinirliğini artırmaktadır.
9)Ödeme Kolaylığı Olanağı
Google AdWords reklamlarının reklam veren acısından kuşkusuz en önemli özelliklerinin biri de:benzersiz ödeme kolaylığı seçenekleri..Reklam ajansları geleneksel reklam mecraları için yüksek bütçeli ve bir anda tüm miktarı ödeme koşulları isterken Google AdWords tıklama başına maliyet teklifi sunmaktadır.Bunun dışında Google AdWords kullanıcılarına çeşitli telif seçenekleri avantajları da sağlamıştır.
10)Yatırımın Getirisi 
Google AdWords reklamları genellikle performansa dayanan bir sisteme sahip olduğu için geleneksel reklam mecralarına oranla yatırım getirisi çok daha iyidir.