İtibar ve Online İtibar Yönetimi

İtibar  ve Online İtibar Yönetimi

Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız kavramlardan bir tanesi de “itibar”

Teknolojinin hızla gelişmesi ve sosyal medyanın pazarlama iletişimde de etkisini göstermeye başlaması ile birlikte kamuoyu tarafından bilinmek ve kabul görmek isteyen kişi,kurum ve kuruluşlar itibar kavramı üzerinde çalışmaya başlamıştır.

İtibar Nedir?

İtibar bir kişinin,grubun,örgütün,kurum ve kuruluşların üstünlüklerini veya yetersizliklerini ifade eden  genel bir kanı,değer,önem,nam,şöhret vb kavramları belirten bir sözcüktür.Temelde saygınlığı veya saygın olmayı niteler.

Kurumsal İtibar

İtibar her türlü organizasyonun(kurum,kuruluş,sivil toplum kuruluşları,çeşitli ticarethaneler,v.b)dış paydaşları ile birlikte vatandaş algılamalarını ifade eder.İtibar,algıdan oluşur.Kamuoyunun organizasyonla ilgili olumlu ve olumsuz algılamalarını kapsar.

Kurumsal itibar kavramı,organizasyonun paydaşları ile olan ilişkilerindeki duygu ve düşüncelerinden oluşan algı bütünlüğünü ifade eder.Biraz daha net açıklamak gerekirse,organizasyonla ilişki kuran herkesi ve organizasyonda bulunan kişilerin algılarından oluşur.

Kurumların başarılı olması için itibar yönetimi çok önemlidir.İtibarını iyi yöneten şirketlerin,itibar kavramının en etkili reklam araçlarından biri gibi markalarına değer kazandıracağını ifade edebiliriz ve tabii ki kötü yönetilen bir itibarın da firmalar için kötü sürprizlere ve başarısızlıklara mal olacağının kaçınılmazlığından bahsedebiliriz.

İyi bir itibar özel ve kamu kuruluşları için büyük bir rekabet avantajı sağlar.Sivil toplum örgütlerinin toplum algısındaki başarı ve başarısızlıklarına etki eder.İtibarlı şirketler,hedef kitlelerine mesajlarını daha kolay ifade ederler.İnsanlar algı yönetiminde başarılı kuruluşlarla iş yapmak,onlara katılmak isterler.İtibar kuruluşların marka değerine etki eden çok önemli bir faktördür.

İtibarın oluşmasında toplumun duygusal tepkilerinin(iyi-kötü,güçlü-zayıf v.b) etkisi yüksektir.İtibar,kazanması zor kaybetmesi kolay bir kavramdır ve değeri ancak kaybedildikten sonra anlaşılır.

Online İtibar Yönetimi(Dijital PR)

“Bir şirkete itibar kazandırmak yıllar sürer,itibarı yıkmaksa birkaç dakika.”

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında,kurum itibarları ile ilgili olan algılamalar internet içeriğinde üretilmektedir.Artık herkes bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bilgi yaymakta ve üretmektedir.Sosyal medya kullanımın patlama yaşaması ile eskiden son kullanıcı yani tüketici yalnıza ürünü,hizmeti kullanan taraf iken,şimdi hizmeti,ürünü,fikri kullanmakla kalmamakta bir de ürün,hizmet veya fikir hakkında olumlu/olumsuz eleştiri yapmaktadır.

Günümüzde şirketlerin ve kişilerin ilk bilgi kaynağı arama motorları haline gelmiştir.Bu nedenle internet birçok firma için sadece yok edilmesi veya iyi yönetilmesi gereken bir kaynaktır.Online itibar yönetimi kavramı klasik medya gibi parayla basılacak veya tekzip yayınlayarak düzeltilebilecek bir mecra değildir.Bu nedenle birçok firmanın kriz yaşaması ile birlikte online itibar yönetimi veya dijital PR kavramı hayatımıza girmiştir.

SEO çalışmaları online itibar kavramı ile parelel doğrultuda ilerler.Çalışma yapılan markanın itibarını olumlu yönde etkileyecek kelimeler,anchor kelimeler olarak seçilerek şirketlerin arama sonuçlarında olumlu ifadelerle yer alması sağlanır.

Dijital PR kavramı,birçok online platformun aynı anda ve uyum içerisinde kullanılmasıdır.Sadece SEO(Search Engine Optimization) olarak değil,aynı zamanda sosyal ağlarda,video ve paylaşım sitelerinde,haber sitelerindeki okuyucu yorumlarında,bloglarda ve diğer tüm içerik sitelerindeki yönetimini kapsar.

Dijital PR,geleneksel PR’ın online ortamlarda devamlılığını sağlayarak,markaların hedef kitleleri ile iyi ilişkiler oluşturmasına ve kurmasına yardımcı olur.Arama motorlarında şirketler göründüğünde karşılarına çıkar.Online ortamlarda meydana gelebilecek krizler için önceden hazırlanılmasını sağlar,dijital medyada kriz yönetimini planlar ve yürütür.

Online itibar yönetimi sürekli takip edilmeli ve raporlanmalıdır.Krizleri kurumların kendi  işlemleri de çıkarabildiği için internetteki çalışmalar için yetkili bir birim oluşturulmalı ve internette yayınlanacak her türlü içerik gözden geçirilmelidir.Bu nedenle dijital veya sosyal medya ajanslarından destek alınması online itibar yönetimini başarıyla yönetmek ve olası krizlerin önüne geçmek açısından önem taşımaktadır.

Unutulmamalıdır ki online itibar yönetimi(dijital PR) bir promosyon değil,savunmadır.Algıları engellemek mümkün değildir;ama uzman ve profesyonel bir ajansın yardımıyla algıları yönetmeniz ve başarılı bir online itibar yönetimi sayesinde rakiplerinizin arasından kolayca sıyrılmanız ve marka değerinizi yükseltmeniz mümkündür.