Neden İnternet Reklamcılığı?

 

Günümüzde hayatımızın pek çok alanına yön veren dijital platformlar pazarlama etkinliklerinin de odağını oluşturuyor. Geleneksel reklam ve pazarlama faaliyetleri hala varlığını sürdürse de, araştırmalar bu alanda yapılan yatırımların her geçen gün azaldığını gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2014 verilerine göre, 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar kullanımı yüzde 49. 9 düzeyinden yüzde 53. 5’e çıktı. Aynı yaş grubunda internet kullanımı da yüzde 48.9’ dan yüzde 53.8’e çıktı.  İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı da, yüzde 24. 1′ den yüzde 30. 8 düzeyine çıktı. Bu hedef kitleye ulaşabilmesi için markaların internet reklamcılığına yönelmesi büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra markaların geleneksel reklamcılık yerine internet reklamcılığını neden tercih etmeleri gerektiğini beş farklı başlık altında topladık…

1.Düşük Maliyet
Dijital kanallardaki reklamların maliyeti reklamın konumu, durumu ya da performans bazlı olarak belirlenir.  İnternet reklamlarının maliyeti hangi çeşit ücretlendirme politikası uygulanırsa uygulansın televizyon, radyo veya yazılı reklam türlerinden çok daha düşük olacaktır.

2.Marka Bilinirliği
Online reklamlar marka bilinirliğinizin artmasında oldukça etkilidir. Hedef kitlelere ulaşacak başarılı online reklam kampanyaları hazırlayan şirketler tüketim potansiyeli yüksek müşterilere ulaşarak marka ile müşteri arasında bir bağ kurmayı amaçlıyor.

3.Ölçülebilir Olması
İnternet reklamcılığının bir diğer faydası ise hangi reklamın veya hangi kampanyanın size daha fazla dönüşüm sağladığını ve ne kadar etkileşim gerçekleştirdiğini net olarak görebilmeniz. Bu sayede size maksimum getiri sağlayan kanalları belirleyebilir,  bir takım analizlerle yaptığınız reklam harcamalarının size dönüşünü tespit edebilirsiniz.

Pazarlama stratejileri oluşturmak için kazandırdığı geniş bakış açısı ile online reklamlar, pazarlama uzmanlarının işini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

4.Hedefleme Kolaylığı
Bir reklam stratejisi yürütürken en önemli konulardan bir diğeri de hedef müşterilerinizin belirlenmesidir. Online reklamlar bu anlamda da büyük kolaylık sağlayarak, hem en değerli müşterilerimizi belirlemenize hem de potansiyel müşteriler olan internet kullanıcılarına ulaşmanıza yardımcı olur.

5.Esneklik Sağlama
Yazılı medyada ya da televizyon kanallarında yapılan reklamlarda değişiklik yapmak ne kadar zor ise online reklamlarda güncelleme yapmak ve değiştirilmek istenilen kısımları yeniden düzenlemek bir o kadar basit. Değişen müşteri ihtiyaçlarına ve pazarlama stratejilerine göre yer ve zaman kısıtlaması olmadan güncelleme yapabileceğiniz online reklam kampanyaları bu esnekliği ile pek çok markaya avantaj sağlıyor.