Pazarlama Dünyasını Etkileyen Milenyum Çocukları

Pazarlama Dünyasını Etkileyen 
Milenyum Çocukları

Sürekli gelişen ve değişen teknoloji,markaların sosyal ve ticari ilişkilerini hızla dijital dünyaya adapte etmelerine zemin hazırladı.Şirketlerin reklam kampanyalarında geleneksel medya faaliyetlerinin yanında dijital medya ve dijital pazarlama fırsatlarından da yararlanması bir gereklilik haline geldi.

Reklamkalemi ajans olarak bugünkü yazımızı sosyal medyanın şirketler için neden zorunlu bir pazarlama stratejisi haline geldiğini ve bilgi aşığı,dijitali olmazsa olmaz kabul eden Y kuşağının satın alma davranışlarının pazarlama dünyasını ne yönde şekillendirdiğini incelemeye karar verdik.

Türkiye’de yaşayan 77 milyon nüfusun yüzde 35’ini,1980-99 yılları arasında doğan milenyum çocukları olarak da tabir ettiğimiz Y kuşağı oluşturuyor.2025 yılına geldiğimizde tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde toplam çalışan nüfusun yüzde 65’ini bu kuşağın oluşturacağını düşünürsek markaların tüketici markası ya da işveren markası çalışmalarında hedef kitleleri  olan Y kuşağına uygun iletişim stratejileri geliştirmeleri gerektiğinin önemini anlayabiliriz.Peki ama Y kuşağının satın alma davranışlarına yönelik tutumuna kulaklarını tıkayarak sadece geleneksel pazarlama yöntemleriyle marka değerlerini yönetmeye çalışan şirketler ayakta kalabilir mi?İşte günümüz şirketlerinin hedef kitle çalışmalarına yön verecek Y kuşağının bir ürünü tüketirken veya satın alırken nasıl hareket ettiğine dair genel bir harita çıkarmamıza yarayacak birkaç ayrıntı…

Y Kuşağı ve Sosyal Medya’daki Satın Alma Özellikleri ve Alışkanları

Uzmanlar Y kuşağının sosyal medya ilişkilerini artıracağını belirtiyor.Yapılan araştırmalara göre,şu anda sosyal medyayı yönlendiren kuşak Y kuşağı ve 2018 yılı itibariyle çalışan ve para harcayan kesim milenyum çocuklarından oluşacak.Sosyal medyanın bugününü ve geleceğini oluşturacak olan Y kuşağının satın alma davranışlarına dair bilmesi gereken en önemli özelliklerinden bir tanesi,etraflarında bulunan kişilerin yani aile,arkadaş,akraba gibi yakın çevrelerinin deneyimleri ve yorumları doğrultusunda satın alma sürecine girerek bu sürecin sonucunda deneyimledikleri memnuniyet veya şikayet gibi ifadelerini sosyal medya üzerinden paylaşmaları ve bu sayede kendi jenerasyonlarının satın alma eğilimlerini yönlendirmelerine yardımcı olmalarıdır.

Massachusett Üniversite’sinin Y kuşağının sosyal medyadaki alışkanları ve özelliklerine dair yapmış oldukları araştırmalar ise günümüz pazarlamacılarının iletişim faaliyetlerine yön verirken yararlanmaları gereken bir ipucu niteliğinde.

Yüzde 76’lık oran ile Pinterest kullanıcıları markaları farklı ve yeni ürünleri görmek üzere,yüzde 85’lik oran ile Twitter kullanıcıları markaları kupon ve indirimlerden yararlanmak üzere,yüzde 84’lük oran ile Facebook kullanıcıları  sadece markalara desteğini göstermek üzere markaları takip etmektedir.Pinterest kullanıcılarının yüzde 52’si,Facebook kullanıcılarının yüzde 36’sı ve Twitter kullanıcılarının yüzde 44’ü 20 ile 49 dolar arası harcama yapmaktadır.

Ayrıca yapılan araştırmalar sosyal medya kullanımının şirketler ve markalarla olan etkileşimini hızla değiştirdiğini göstermiştir.Geçen yılın verilerine göre,araştırmaya katılan Y kuşağının Facebook’tan sıkılmaya başladığı ancak yine de yüzde  55’inin en az bir markayı beğendiği gözlemlenmiştir.

Twitter ve Pinterest yüzde 29 ve yüzde 16’lık oranlarda büyüme kaydederken,Instagram alternatif bir platform olarak belirtilmiş ve Instagram’da görülen reklamların sahibi markaların trend yakalayabilecekleri ifade edilmiştir.Ayrıca markaların hedef kitleleri olan Y kuşağına hitap edebilmek için beğeni/takip etme/pin karşılığında indirim veya kupon verilmesi gibi benzeri satış promosyonlarından yararlanmasının şirketlerin sosyal medya pazarlaması açısından önem taşıdığı ortaya çıkmıştır.

Y kuşağı gençliği katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışı benimseyen,dijital dünya ile barışık,sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak hedef kitlesi ile çift yönlü bir iletişim geliştiren şirketlere ilgi duymaktadır.Bu nedenle,pazarlama sektörünün kuşakları X,Y,Z gibi segmentlere ayırarak şirketlerin bu jenerasyonlara uygun iletişim stratejileri geliştirmelerini sağlamaya çalışması içinde  bulunduğumuz dönem itibariyle bir gereksinimdir.Yapılan araştırmalar gösteriyor ki içinde bulunduğumuz iletişim çağında,firmaların üzerinde durması gereken en önemli kuşak milenyum çocuklarıdır.Bu nedenle şirketlerin pazarlama stratejilerini Y kuşağının alışkanlıklarını ve satın alma davranışlarını inceleyerek yönetmesi markalarının geleceği açısından büyük bir önem taşımaktadır.