Y Kuşağının geleneksel medyaya meydan okuyan özgürlükçü ruhunu keşfeden  araştırmacılar dijital medya pazarlamasına yepyeni  bir uygulama getiriyor:Satın Alma Tuşu Uygulaması

Milenyum jenerasyonun sosyal medyadaki satın alma süreçlerine dair analizlerini ve bu analizlerin şirketler için mutlaka gözden geçirilmesi gereken bir rehber niteliği taşıdığını daha önceki yazımızda belirtmiştik ve verilerini sizlerle paylaşmıştık.

Y kuşağının sosyal medya ağlarında göz ardı edilemez bir faktör olduğunu keşfeden  Massachusetts Dartmouth Üniversitesi araştırmacıları,sosyal medyadaki satın alma tuşlarının son derece etkili olacağını belirtti ve bu yılın başında hem Facebook hem de Twitter,satın alma tuşu uygulamasını piyasaya süreceklerini ifade etti.Facebook sponsorluk paylaşımlarının bulunduğu yerde benzer bir satın alma  uygulamasını denerken,Twitter’in mikroblog servisi de gelir getiren bir iş haline gelme çalışmalarına devam ediyor.Pinterest ve Apple şirketleri de boş durmadı ve buna benzer yatırımlar gerçekleştirmeye başladı.İşte sosyal medyada satın alma tuşu uygulamasına dair araştırma verilerinin ilginç sonuçları;

Bu sonbaharda  gerçekleştirilmiş araştırma verilerine göre;(1980-2000 yılları arasında) doğan milenyum kuşağında yer alan 405 katılımcının üçte biri(%35) Facebook yer alan satın alma tuşundan,çeyreği ise (%24) Twitter’daki satın alma tuşundan yararlanacağını belirtiyor.Bu rakamlar bile dünyada 76 milyon Y kuşağı olduğunu düşündüğümüzde sosyal medyada yer alan satın alma tuşu uygulamasının şirketler için ne kadar büyük bir avantaj yaratacağını anlamımız için oldukça yeterli kalıyor.

Araştırma verilerinden elde edilen diğer sonuçlar ise,Pinterest’in satın alma etkileşimi yaratmada ne kadar büyük bir rol oynayacağını aldığı %51’lik oran ile kanıtlar nitelikte.Araştırmanın bulguları ayrıca,Pinterest’in online satın alma etkileşimi yaratmada Facebook’u % 16 ve Twitter’i %35 oranlarında geride  bıraktığını ortaya koyuyor.Araştırmacılara göre, Pinterest’in online satış etkileşiminde bu kadar büyük bir etki yaratmasının asıl nedeni görsel tasarımı ve bu özelliği Pinterest’e farklı ürünlerin satın alımında kolaylık sağlayacak gibi gözüküyor.

Pazarlama sektörünü şekillendiren araştırma verileri,markaların hedef kitlesinin büyük bir bölümünü oluşturan Y kuşağının paylaşımcı,haz duygusundan hoşlanan,onlara bir şey yapılmasını değil onlarla birlikte bir şeyler yapılmasından keyif alan bireylerden oluştuğunu göstermektedir.Sosyal medya satın alma piyasanın değerinin dünyada 2015’te toplam 2.45 trilyon dolar olarak tespit edildiğini ve bunun 30 milyarının Birleşik Devletler’den geldiğini ortaya koyan araştırma verileri incelendiğinde,sosyal medyada yer alacak satın alma tuşu uygulamasının milenyum çocukları arasında rağbet göreceğini ve markaların geleceği açısından getirisinin yüksek olacağını tahmin etmemiz hiç de zor değildir.

Pazarlama Dünyasını Etkileyen 
Milenyum Çocukları

Sürekli gelişen ve değişen teknoloji,markaların sosyal ve ticari ilişkilerini hızla dijital dünyaya adapte etmelerine zemin hazırladı.Şirketlerin reklam kampanyalarında geleneksel medya faaliyetlerinin yanında dijital medya ve dijital pazarlama fırsatlarından da yararlanması bir gereklilik haline geldi.

Reklamkalemi ajans olarak bugünkü yazımızı sosyal medyanın şirketler için neden zorunlu bir pazarlama stratejisi haline geldiğini ve bilgi aşığı,dijitali olmazsa olmaz kabul eden Y kuşağının satın alma davranışlarının pazarlama dünyasını ne yönde şekillendirdiğini incelemeye karar verdik.

Türkiye’de yaşayan 77 milyon nüfusun yüzde 35’ini,1980-99 yılları arasında doğan milenyum çocukları olarak da tabir ettiğimiz Y kuşağı oluşturuyor.2025 yılına geldiğimizde tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde toplam çalışan nüfusun yüzde 65’ini bu kuşağın oluşturacağını düşünürsek markaların tüketici markası ya da işveren markası çalışmalarında hedef kitleleri  olan Y kuşağına uygun iletişim stratejileri geliştirmeleri gerektiğinin önemini anlayabiliriz.Peki ama Y kuşağının satın alma davranışlarına yönelik tutumuna kulaklarını tıkayarak sadece geleneksel pazarlama yöntemleriyle marka değerlerini yönetmeye çalışan şirketler ayakta kalabilir mi?İşte günümüz şirketlerinin hedef kitle çalışmalarına yön verecek Y kuşağının bir ürünü tüketirken veya satın alırken nasıl hareket ettiğine dair genel bir harita çıkarmamıza yarayacak birkaç ayrıntı…

Y Kuşağı ve Sosyal Medya’daki Satın Alma Özellikleri ve Alışkanları

Uzmanlar Y kuşağının sosyal medya ilişkilerini artıracağını belirtiyor.Yapılan araştırmalara göre,şu anda sosyal medyayı yönlendiren kuşak Y kuşağı ve 2018 yılı itibariyle çalışan ve para harcayan kesim milenyum çocuklarından oluşacak.Sosyal medyanın bugününü ve geleceğini oluşturacak olan Y kuşağının satın alma davranışlarına dair bilmesi gereken en önemli özelliklerinden bir tanesi,etraflarında bulunan kişilerin yani aile,arkadaş,akraba gibi yakın çevrelerinin deneyimleri ve yorumları doğrultusunda satın alma sürecine girerek bu sürecin sonucunda deneyimledikleri memnuniyet veya şikayet gibi ifadelerini sosyal medya üzerinden paylaşmaları ve bu sayede kendi jenerasyonlarının satın alma eğilimlerini yönlendirmelerine yardımcı olmalarıdır.

Massachusett Üniversite’sinin Y kuşağının sosyal medyadaki alışkanları ve özelliklerine dair yapmış oldukları araştırmalar ise günümüz pazarlamacılarının iletişim faaliyetlerine yön verirken yararlanmaları gereken bir ipucu niteliğinde.

Yüzde 76’lık oran ile Pinterest kullanıcıları markaları farklı ve yeni ürünleri görmek üzere,yüzde 85’lik oran ile Twitter kullanıcıları markaları kupon ve indirimlerden yararlanmak üzere,yüzde 84’lük oran ile Facebook kullanıcıları  sadece markalara desteğini göstermek üzere markaları takip etmektedir.Pinterest kullanıcılarının yüzde 52’si,Facebook kullanıcılarının yüzde 36’sı ve Twitter kullanıcılarının yüzde 44’ü 20 ile 49 dolar arası harcama yapmaktadır.

Ayrıca yapılan araştırmalar sosyal medya kullanımının şirketler ve markalarla olan etkileşimini hızla değiştirdiğini göstermiştir.Geçen yılın verilerine göre,araştırmaya katılan Y kuşağının Facebook’tan sıkılmaya başladığı ancak yine de yüzde  55’inin en az bir markayı beğendiği gözlemlenmiştir.

Twitter ve Pinterest yüzde 29 ve yüzde 16’lık oranlarda büyüme kaydederken,Instagram alternatif bir platform olarak belirtilmiş ve Instagram’da görülen reklamların sahibi markaların trend yakalayabilecekleri ifade edilmiştir.Ayrıca markaların hedef kitleleri olan Y kuşağına hitap edebilmek için beğeni/takip etme/pin karşılığında indirim veya kupon verilmesi gibi benzeri satış promosyonlarından yararlanmasının şirketlerin sosyal medya pazarlaması açısından önem taşıdığı ortaya çıkmıştır.

Y kuşağı gençliği katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışı benimseyen,dijital dünya ile barışık,sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak hedef kitlesi ile çift yönlü bir iletişim geliştiren şirketlere ilgi duymaktadır.Bu nedenle,pazarlama sektörünün kuşakları X,Y,Z gibi segmentlere ayırarak şirketlerin bu jenerasyonlara uygun iletişim stratejileri geliştirmelerini sağlamaya çalışması içinde  bulunduğumuz dönem itibariyle bir gereksinimdir.Yapılan araştırmalar gösteriyor ki içinde bulunduğumuz iletişim çağında,firmaların üzerinde durması gereken en önemli kuşak milenyum çocuklarıdır.Bu nedenle şirketlerin pazarlama stratejilerini Y kuşağının alışkanlıklarını ve satın alma davranışlarını inceleyerek yönetmesi markalarının geleceği açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Bildiğiniz gibi,Google AdWords reklam verme genellikle müşterilerine internet aracılığıyla ulaşan şirketler için olmazsa olmaz bir süreçtir.Google AdWords reklamcılığı,markaların doğru zamanda ve doğru yerde hedef kitlelerine ulaşmasını ve bu sayede reklam bütçelerini doğru yönetmelerine katkıda bulunmalarını sağlamaktadır.Markaların hedef kitlelerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmaları marka bilinirliklerini ve marka değerlerini artırmaya yardımcı olur;fakat şirketlerin Google AdWords reklam vermenin ayrıcalıklarından etkili bir şekilde yararlanabilmeleri için mutlaka uzman bir sosyal medya ekibi veya profesyonel ve yetkin bir Google AdWords hesap uzmanı kadrosuyla çalışmaları gerekmektedir.

Dijital dünyanın hızla gelişmesi,internetin geleneksel pazarlama yöntemlerini dönüştürmesini ve genellikle markaların hedef kitlelerine ulaşabilmek için internet reklamcılığına yönelmelerini zorunlu hale getirmiştir.

Bizler de Reklamkalemi ekibi olarak,birçok reklamverenin yüzünü güldüren Google AdWords reklamlarınızdan elde edeceğiniz avantajları artıracak birkaç stratejik öneriyi sizler için derledik.

1)Amacı Net Belirlemek
Google AdWords reklamcılığının avantajlarından yararlanmak isteyen şirketlerin öncelikle farkında olması gereken en önemli husus,internet reklamcılığından yararlanmaya başlamadan önce amaçlarını net olarak belirlemelerinin gerekliliğidir.Biraz daha ayrıntılı açıklamak gerekirse,geleneksel reklamlarınızı doğrudan satış rakamlarınızla ölçerek değerlendirebilirsiniz;fakat Google AdWords sadece doğrudan satışı yükseltmeyi amaçlamaz.Etkili bir Google AdWords reklamı marka bilinirliğini artırarak marka güvenini ve sadakatini olumlu yönde etkiler.Bu nedenle Google AdWords reklam vermenin avantajlarından yararlanmak isteyen her firmanın Google AdWords reklam amacını net ve doğru bir şekilde ortaya koyması ve kampanya analizi süreçlerini reklam amacının farkında olarak değerlendirmesi beklenir.

2)Trend ve Eğilimleri Takip Etmek
Dijital reklamların başarıya ulaşabilmesi için markaların müşteri davranışlarını,eğilimlerini analiz eden ve bu doğrultuda dijital pazarlama kampanyalarına yön veren bir strateji geliştirmeleri bekleniyor. Şirketlerin hangi sayfaların popüler olduğunu,kullanıcı trend ve eğilimlerinin neler olduğunu tespit ederek sitelerini periyodik olarak güncellemeleri  gerekiyor.Kullanıcı trendlerini ve eğilimlerini önceden sezerek Google Adwords reklam kampanyası stratejisini bu doğrultuda ilerleten şirketlerin dijital reklam başarı grafiği rakiplerine oranla daha yüksek olacaktır.

3)Hedef Kitleyi İyi Tanımak ve Beklentilerini Anlamak 2015’te müşteri odaklı kampanyaların ve hedeflemelerin öneminin gün geçtikçe artış göstereceği belirtiliyor. Bu nedenle firmaların Google Analytics gibi web araçlarını kullanarak sitelerine gelen ziyaretçilerin profilini çıkarmaları,kullanıcılarının hangi sayfalarda daha fazla zaman geçirdiklerini belirlemeleri gerekiyor.
Dijital reklamlardan istenilen sonucu elde edebilmek için hedef kitleyi doğru tanımlamak ve beklentilerini anlayabilmek çok önemli bir ayrıntı olarak gösteriliyor.Hedef kitlenize dair belirlediğiniz her özellik ve onlara Google AdWords reklamınızı sunmak için tercih ettiğiniz her mecra online reklamınızı doğru yönetebilmeniz açısından kritik bir önem arz ediyor.Bu nedenle Google AdWords reklamınızı doğru yönlendirmenizi sağlayacak,reklam stratejiniz açısından uygun web araçlarının kullanımı seçmek ve doğru hedef kitle analizinizi gerçekleştirerek bu doğrultuda online reklamlarınızı başarıya ulaştıracak bir sosyal medya ajansıyla çalışmanız marka değerinizin geleceği açısından önem taşıyor.

4)Doğru Strateji Kurmak
Doğru ve etkili bir Google Adwords
reklam kampanyası yaratmak için farklı ve uzun süreçler gerekebilir.Eğer ki Google AdWords reklam vererek Google reklam kısmında üst sayfalara çıkmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır.Örneğin doğru anahtar kelime kullanarak çalışmalarınıza başlamanız doğru bir Google AdWords reklam stratejisinin adımlarından biridir.Bunların dışında,doğru linkler kullanmak,Google AdWords reklamınızın markanızla ilgili birkaç sitede yer almasını sağlamak,yayıncı sitelerin SEO olarak güçlü olması ve alanında uzman ekiplerle çalışarak doğru stratejiler kurmanız online reklamlarınızı doğru bir şekilde yönetebilmeniz için gerekmektedir.

Google AdWords reklam yönetimine dair stratejik ve doğru adımları attığınızı düşünüyorsanız  sabırlı olun ve etkili online reklam stratejinize devam edin.Emin olun ki,çok kısa bir süre sonra Google AdWords reklamlarının şirketinize olan katkısı dikkatinizi çekecektir.

Arama Motoru Optimizasyonu(SEO)

Son zamanlarda karşımıza sıkça çıkan dijital pazarlama terimlerden bir tanesi de Seo kavramdır. Seo,İngilizce adıyla Search Engine Optimization’ın yani Türkçe ifadesi ile arama motoru optimizasyonun kısaltılmış halidir. Seo kavramı adından da anlaşılacağı üzere, sitelerin veya sayfaların Google arama motorlarında üst sıralarda çıkarak Google arama sonuçlarında hızla yükselmesini sağlayan çalışmaları içermektedir.

Seo elbette ki bahsedildiği kadar kısa bir işlemden ibaret değildir.Başarılı bir Seo yönetimi gündemi,trendleri takip edebilme becerisini ve düzenli çalışma disiplinini içeren birden fazla işlemleri içermektedir.

Seo,son zamanlarda neden bu kadar  çok üstünde durulan ve önem arz eden bir kavram haline geldi diye düşünüyor olabilirsiniz.Bu nedenle günümüz dijital pazarlama çalışmalarının  olmazsa olmazı haline gelen Seo kavramını ele almamız Google kullancıları açısından yararlı olacaktır.

Bildiğiniz üzere,dijital reklam pazarı her geçen gün biraz daha markalar üzerindeki etkisini artıyor.Daha önceki yazılarımızda IAB’ın Türkiye dijital reklam çalışmaları harcamalarını açıkladığı çarpıcı verilerini sizlerle paylaşarak dijital pazarlamanın önemine dikkat çekmiştik.Hal böyleyken şirketlerin her gün milyonlarca içeriğin üretildiği web ortamında farklılaşarak ürün ve hizmetlerinin bilinirliğini artırmaya çalışması markaların  site ağı için gereklilik arz eden bir planlamadır.Arama motoru rekabet etme odaklı çalışmalar,Google arama motoru vasıtasıyla firmalara gelen ziyaretçi sayısında organik bir artış sağlandığını ve markaların rakiplerinin arasından sıyrılarak üst sıralara yerleşmesini kolaylaştırdığını göstermiştir.

Ürün veya hizmetlerini tanıtmak isteyen her firma elbette ki daha fazla kazanç sağlamaya veya okuyucu elde etmeye çalışacaktır;fakat SEO uzun dönemli  çalışmalar isteyen bir planlama bütünüdür.Doğru ve etkili bir Seo çalışması,durumun analizi,hedef belirleme,arama motoru optimizasyonu ve bu süreçleri doğru yöneterek Google’da ilk sayfaya yerleşmek gibi adımları kapsamaktadır.

Arama motoru optimizasyonun markalar için ifade ettiği bütün bu  değerler düşünüldüğünde,firmaların alanında yetkin Google AdWords reklam  ajansları ve uzmanları ile Google AdWords reklam kampanyalarını yönetmelerinin ve SEO çalışmalarına başlamalarının günümüz pazarlama dünyası açısından bir gereklilik oluşturduğu ortaya çıkmaktadır.

İşte size Google aramalarında Google arama motoru kriterlerine uyarak Google ilk sayfaya çıkmanızı sağlayacak birkaç ipucu;

Seo çalışmalarını doğru planlamak için izlenmesi gereken ilk adım doğal yollar ile siteyi yükseltmektir.Doğal yollar ile siteyi yükseltmek hedef kelimelerinizi yeteri kadar kullanmanızı,sektörünüze uygun hedef kelimeleri belirlemenizi,alan adınızda hedef kelimelerinizden birinin yer alması gibi koşulları gerektirir.Anahtar kelimelerinizi sınırlandırarak,doğru miktarda ve konumda kullanarak basarıya ulaşabilirsiniz.Google AdWords reklamlarında üst sıralarda çıkmak için özgün,benzersiz içerikler,etkileyici tasarımlar ve görseller kullanmakta önemlidir.Kaliteli içerik üreten kullanıcılar daima hedef kitlelerinin ilgisini çeker.Doğal yollarla yapılmayan tüm SEO çalışmaları sitenizin cezalı duruma düşmesine neden olur ve geri dönüşü olmayan analizler elde etmenize yol açar.

Seo işlemlerini doğru bir şekilde yapmak ve Google arama motorunda en üst sıralara ulaşmak için popülarite kelimesini iyi kavramamız gerekmektedir.Google arama motorunda üst sıralarda yer alan firmalar web dünyası için popüler hale gelir.Kısacası markasını popüler hale getirmek isteyen firmaların Google AdWords reklamlarından yararlanması Google arama motorunun üst sıralarına yerleşerek marka bilinirliklerini artırmaya çalışması içinde bulunduğumuz dijital pazarlama çağı açısından fayda sağlayacaktır.Internet ve e-ticaret sitenizin bulanabilirlik oranlarını artırarak Google arama motorlarında markanızın üst sıralara çıkmasına olanak tanıyan arama motoru optimizasyonu,bugünün dünyasında  kurumsal sitelerden bireysel sitelere kadar gereklilik arz eden bir planlama işlemidir.

Günümüzde ilerleme ve gelişim odaklı her şirket için arama motoru optimizasyonu hizmeti fırsat teşkil eder.SEO hizmetinden yararlanarak gelişmeyi ve büyümeyi istemek şirketlerin önemle üzerinde durması gereken bir konu olarak düşünülmelidir.

Reklam Kalemi Ajans,tarafınıza sürekli olarak rapor ve bilgi vererek markanızın web dünyasındaki gelişmelerinden  ve konumundan sizi sürekli haberdar eden bir SEO firmasıdır.Siz de Reklam Kalemi Ajansın profesyonel ekibiyle Google arama motorunda üst sıralarda yer almak,marka bilinirliğinizi ve müşteri portföyünüzü günden güne artırarak basarıya ulaşmak istemez misiniz?

Google AdWords Nasıl Çalışır?

Daha önceki blog yazımızda,Google AdWords reklamlarında “nasıl üst sıralara çıkılabiliriz” sorusunun cevabını incelemiştik.Bugün,Google Adwords reklamlarının nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek için Google AdWords reklam sisteminin önemli kavram ve terimlerini ele alacağız.

Google Adwords reklamcılığı,markaların doğru zamanda ve doğru yerde hedef kitlelerine ulaşmasını sağlayarak,bu sayede reklam bütçelerini doğru yönetmelerine katkıda bulunan bir sistemdir.Google AdWords reklam verme,reklamların Google arama sonuçlarında gösterilmesi için anahtar kelimelerin belirlenmesi ve bu kelimeler için açık artırmada tıklama başına ödenmek istenen en yüksek maliyetin tespiti üzerine kurulu bir sistemdir.

Anahtar Kelime Seçimi

Google AdWords reklamcılığında,reklam verenin ön plana çıkarmak istediği ürün veya hizmeti belirten kelime veya kelime öbeklerine anahtar kelime denilmektedir.Reklam verenler doğru anahtar kelimeleri belirleyerek kullanıcıların arama sonuçlarında reklamlarını görüntülemesini kolaylaştırabilir.

Doğru anahtar kelimeleri seçmek sitenizin içeriğine göre değişen bir süreçtir.Google AdWords reklam vermede anahtar kelime seçme sürecinde dikkatli olunması gerekmekte ve herkesin arayabileceği genel içerikli anahtar kelimelerden kısa vadede kaçınılmalıdır.Google AdWords reklam vermede genel kapsamlı anahtar kelimeleri kullanarak üst sıralara gelebilmek çok zordur.Bu nedenle anahtar kelimelerinizi keskin sınırlarla belirlemeniz ve markanızı en üstte çıkarabilmeniz için anahtar kelimelerinizi araştırmanız,hangi kelimelerin çoğu internet kullanıcıları tarafından aranacağını bilerek hareket etmeniz gerekmektedir;çünkü belirlediğiniz anahtar kelimelerin, arama yapan kullanıcıların arama terimleriyle ilintili olması reklamlarınızın hedef kitlenize gösterilmesini tetikleyecektir.

Açık Artırma 

Aranan terim ile anahtar kelimesi eşleşen reklam verenler açık artırmada yer alır ve açık artırma her arama yapıldığında yeniden gerçekleşen bir süreçtir.Açık artırma sistemi reklam sıralamalarının ve her bir reklam verenin Tıklama Başına Maliyet(TBM)’lerinin belirlenmesini sağlar.

Google AdWords reklamlarınızın üst sıralarda yer alması ise,sadece tıklama başına ödenmek istenen en yüksek tutar(Maksimum TBM) ile belirlenmez.Kalite puanı,reklam sıralaması gibi kavramlar da Google AdWords reklamlarınızın üst sıralara taşınmasına katkı sağlar.

Kalite Puanı Ne Demek?

Kalite puanı:Reklam,reklam grubu ve açılış sayfası gibi öğelerin,kullanıcıların gerçekleştirdiği aramalarla ne kadar alakasının olduğu belirler.

Kullanıcıların tıklama olasılığı kalite puanını etkiler ve diğer reklamverenlerle olan sıralamanızı tayin eder.Daha öncede açıkladığımız gibi,Google AdWords reklamlarında bir en düşük kalite puanı olarak belirtilirken,10 en yüksek kalite puanı olarak sıralandırılır.Bu nedenle,Google AdWords reklamlarından etkin bir şekilde yararlanmak isteyen firmaların kalite puanlarını 7 ve üzerinde tutmaya özen göstermeleri önerilir.

Reklam Sıralaması Nedir?

Reklam sıralaması,kalite puanı ve teklif tutarı göz önünde bulundurularak hesaplanılır.Reklam sıralaması,Google Adwords reklamlarının Google arama sonucu sayfalarında gösterildiği konumu ifade eder.

Reklam sıralaması hesabının formülü şu şekildedir:

Reklam Sıralaması=Kalite Puanı.Teklif

Google AdWords reklam sıralaması, yukarıdaki formüle dayandırılarak,kalite puanının ve teklif tutarının çarpılması ile hesaplanır.

Reklam verenin bir tıklama başına ödediği nihai tutar(gerçek TBM) ise,bir alt sırada yer alan rakibinin önüne geçmek için ödemesi gereken minimum tutarı ifade eder.

Gerçek TBM şu şekilde hesaplanır.

Gerçek TBM=(Bir alt sıradaki rakibin reklam sıralaması/Kalite Puanı)+0.01₺

Gerçek TBM formülü şunu ifade eder:
TBM hesaplanırken sıralamada sizden sonra gelen reklam verenin ücretinin üzerine 1 Kuruş eklenir ve sizin gerçek TBM oluşur.

Açık Artırma Sistemi Verimli Mi?

Anahtar kelimeleri belirleyerek gerçekleştirilen Google AdWords reklam sistemi,rekabet düzeyinde ve yatırım avantajlarında endüstrilere göre farklılık göstermektedir.

Doğru anahtar kelime seçimi ile etkili reklam metinleri oluşturulduğunda,Google AdWords reklamları farklı alanlarda faaliyet gösteren farklı ölçekteki şirketler için içinde bulunduğumuz dijital pazarlama çağında bir gerekliliktir ve son derece verimli bir internet reklamcılığı platformudur.

SEO online itibar yönetimi için bir gerekliliktir.

Online itibar yönetiminde SEO’nun önemi göz ardı edilemez.Günümüzde  insanların %76’sının arama motorlarınızdaki itibarınıza göre karar verdiğini,online alışveriş yapanların %90’ının da arama motorlarını kullandığını düşündüğümüzde dünya genelinde birçok kullanıcının sadece arama sonuçlarına göre karar verdiğini anlarız.Bu oranlar nedeniyle,arama sonuçlarında kullanıcıların karşısına çıkan negatif içeriklerden dolayı birçok firma veya birey işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.Bu nedenle,dijital PR yönetiminde SEO çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.

SEO çalışmasının markalar açısından avantajı organik ve kalıcı olmasıdır.Şirketler,kısa süreli olarak hazırlanan reklam çalışmaları ile geçici olarak ön plana çıkarlarken SEO ile markalarını dijital dünyada kalıcı olarak konumlandırabilirler.

Başarılı bir SEO çalışması sayesinde markalar, maddi güç açısından yarışalamayacak düzeydeki rakiplerinin önüne geçer.SEO, yüksek bütçeli reklam çalışmalarına oranla çok daha az maliyetlidir.SEO çalışmaları, markalara bütçe avantajı yarattığı için küçük veya büyük birçok işletme tarafından dijital PR yönetimi için sıklıkla tercih edilmektedir.

SEO,online itibar kavramı ile parelel doğrultuda ilerler.Online itibar yönetimini SEO ile entegre ederek yönetirken arama motorunda tüm anahtar kelimelerde yükselmeyi hedeflememeniz gerekir.SEO çalışmalarında,markanızın veya kurumunuzun itibarını olumlu yönde etkileyecek kelimeler,anchor kelimeler olarak seçilir.Bu kelimeler gündemin ve hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda zamanla değişebilir.

Sosyal Medya

Sosyal medyada oluşturulan profil ve paylaşımlar aynı zamanda SEO çalışmalarını olumlu yönde desteklemektedir.

Günümüzde artık sadece global düzeydeki markalar tarafından değil,aynı zamanda KOBi seviyesindeki küçük işletmeler tarafından da sosyal medyanın ne kadar önemli bir reklam,pazarlama ve iletişim aracı haline geldiği anlaşılmıştır.Bu nedenle şirketler,sosyal medyaya ve yönetimine yatırım yapmaya başlamışlardır.Etkileşim sosyal medyanın olmazsa olmazıdır;çünkü sosyal medyada yaşanan küçük bir yanlış anlaşılma veya olumsuz içerikli bir yorum bile doğru yönetilmediği takdirde markalar açısından büyük zararlara yol açmaktadır.

Online itibar yönetiminde SEO çalışmaları,zamanla veya değişen şartlar ile yenilenebilir.Bu sırada devreye sosyal medya yönetimi girer.Sosyal medya yönetiminde sosyal medya mecraları kullanılarak gündem takip edilmektedir.Sosyal medyada oluşturulan profil ve paylaşımlar aynı zamanda SEO çalışmalarını olumlu yönde desteklemektedir.

Markalar aniden online itibar yönetimi ihtiyacı ile karşılaştığında da yani herhangi bir kriz yaşadıkları zaman da sosyal medya yönetimine ihtiyaç duymaktadırlar.Bu nedenle şirketlerin sosyal medya gündemini titizlikle takip etmeleri,sosyal medyada yer alan paylaşımlarına dikkat etmeleri ve sosyal medya yönetimlerini emin ellere teslim etmeleri gerekmektedir.

Sosyal medya yönetiminde ürün bazlı,satış odaklı paylaşımlardan kaçınılmalıdır;çünkü sosyal medyanın asıl amacı etkileşime geçmektir.Dolayısıyla,markaların SEO çalışmalarında profesyonelleşmiş,online itibar yönetiminde uzman kişilerden yardım almaları dijital PR yönetiminde başarıya ulaşmaları için kaçınılmaz bir süreçtir.

Online itibar yönetimi,markaların marka bilinirliklerini korumaları ve kurumsal kimliklerini doğru ifade edebilmeleri için gerekliliktir.Dijital medyada, arama motoru sonuçlarında en üstte yer alabilmek için SEO çalışması etkilidir;fakat etkili bir online itibar yönetim sürecinin sosyal medya yönetimi ile entegre olarak sürdürülmesi dijital PR yönetimi için  olmazsa olmaz bir süreçtir.

Doğru ve etkili bir online itibar yönetimi için ne SEO ,ne sosyal medya yönetimi ne de reklam tek başına yeterli kalmaktadır.Bu unsurların eş zamanlı ve doğru bir şekilde kullanılarak,kullanıcı odaklı online itibar yönetimi sürecinin oluşturulması gerekmektedir.

Reklamlarınızı iyi yönetecek bir AdWords Uzmanına mı ihtiyacınız var?

AdWords hesap yöneticilerimize göre reklam markayı sattırır.

Tüketicilerin konuştuğu, müşterilerimize para kazandıran ve çalışmalarımızın grur duyduğu fikirler.

90’lı yıllar suyun üzerinde kalma mücadelesiyle geçti. Sonuç olarak geri dönüşü olmayan bir sürece girildi. Ucuza bir çözüm bekleniyor artık. Üstelik kalıcı çözümler. İlgiyi yakalamakla markaya zihinlerde anlam kazandırmak kalıcı etkiler yaratmak aynı şeyler değil. Yaratıcı ögeyi marka değerinin bir parçası yapmadığımız sürece eğlendirmeye para harcıyorsunuz, zihinlerde kalıcı izler bırakmaya değil. Üstelik tüketici sadece reklam fikrinin farklılaşması ile yetinmiyor. Markanın ardındaki fikrin de farklılaşmasını istiyor.

İçinde bulunduğumuz ekonomide satış ve pazar payına yönelik kısa dönemli etkileri kadar sonuçları genellikle uzun vadeli olan markalaşma çabalarına katkısı bakımından da pek çok sayıda kampanya örneğine sahip olduğumuzu pratikten biliyoruz.

Global markaların pazar payları nasıl bu kadar yüksek?
En önemli sebebi çoğunlukla pazara erken hatta ilk girmiş olmanın avantajını yaşıyorlar..

Ücretsiz reklam, kulaktan kulağa yayılan reklamdır.

Reklama yatırım yapmazsınız üstelik müşterileriniz sizin adınıza müşteri bulur. Tabi bu duruma gelebilmeniz için reklama yatırım yapmanız gerekmektedir.

Günümüzde en maliyetsiz reklam çalışması Google Reklam çalışmalarıdır. Potansiyel müşterilerinizin arama sorgularına göre web sitenizi ilk sayfada görüntülenmesini sağlayabilir böylelikle yeni müşteriler kazanabilirsiniz.

Google reklamları için ayıracağınız bütçeyi tamamen kendiniz belirlersiniz.
Firmamızın sağlamış olduğu promosyon kuponlarını kullanarak reklam bütçenizi daha verimli kullanmanız da mümkündür.

Markaların varlık nedeni değişti. Tüketici güveni dediğimiz şey artık sadece markanın her kullanılışında aynı tatmini vermesinin garantisinden ibaret değildir. Başlangıçta öyleydi: “benim sabunum hep aynı temizliği sağlar, hep güzel kokar”. Bir düre sonra rekabet marka kavramına başka bir boyut daha ekledi. Markalar bir kalite garantisi olması dışında üstünlük, bir farklılık simgesi oldular. Dün tüketiciye bu ürünlerin anlamlı gelebilecek kadar üstün tarafları vardı.

Peki bugün?

Bugün markalar arasında gerçekten belirgin bir özellik var mı?

Bugün zihnimiz 10000 marka ile yüklü!

Farkındalık yaratmak müşteri bulabilmek için günümüzde akıllı firmalar klasik reklamlara ayıracakları bütçeyi google reklamlarına ayırmaya başladılar.

Sattıkları ürünü online ortamda potansiyel müşterilerine sunuyorlar sonrası zaten ücretsiz olan kulaktan kulağa reklam..

Online İtibar Nasıl Kontrol Edilir?

Potansiyel müşteriler bir üründen veya hizmetten yararlanmadan önce,internette araştırma yaparak başka insanların düşüncelerini öğrenmeye çalışırlar.

Nielsen’in yaptığı araştırmalara göre,tüketicilerin yüzde 85’i yerel işletmeler hakkında bilgi almak için interneti kullanıyorlar ve bu tüketicilerin yüzde 70’i de bu yorumlara güveniyor.

Yapılan araştırmalar,olumsuz söylentilerdeki yüzde 3’lük düşüşün satışlardaki  büyümeyi yüzde 1.5 oranında artırdığını ortaya koyuyor.

Bütün bu araştırma sonuçları ve içinde bulunduğumuz dijital pazarlama çağı şirketlerin markaları ve ürünleri hakkında müşterilerinin,rakiplerinin ve eleştirmenlerinin online ortamda neler söylediklerini bilmelerini zorunlu kılıyor.

İşte markanıza olumlu itibar kazandırmanızı sağlayacak ve olumsuz görüşlere yanıt verebilmenizi kolaylaştıracak mükemmel öneriler:

1)Müşteri memnuniyetini sorgulayın

Müşteri memnuniyetinizi sorgulayarak markanızı analiz edin.

Şirketlerin, hatalı müşteri hizmetlerinin her yıl mevcut işlerinin %12 ile %23’ünü kaybetmesine neden olduğunu biliyor musunuz?

Yapılan araştırmalar,mutsuz müşterilerin yorumlarını yaklaşık 13 kişiye,bu kişilerin de diğer 5 kişiye anlatarak hizmetten memnun olmayan 65 kişi yarattıklarını ortaya koyuyor.Bu etkiye ağızdan ağıza pazarlama diyoruz ve etkisi şirketlerin marka değeri açısından çok büyük.

Mutlu müşteriler ürünlerinizi alıyor,markanızı övüyor,başkalarına tavsiye ediyor ve en önemlisi sadakat,tekrar satın alma,akılda kalma,maliyetlerin azalması ve prim fiyatlar gibi birçok fayda yaratıyor;ama kötü üretim,ürünlerin hatalı teslimi v.b nedenlerle sorun yaşayan,markanızı kötü deneyimleyen mutsuz müşterileriniz,söylenti yoluyla marka değerinize zarar veriyor.

Bu nedenle şirketlerin online itibar yönetimlerini doğru yönetebilmeleri için yüksek kaliteli,güvenilir ürünler sunmaları ve sitelerine kayıtlı olan müşterilerinden kullanıcı deneyimleri hakkında ipuçları toplamaları ve bu incelemeler doğrultusunda olumsuz yönlerini törpülemeye çalışmaları gerekiyor.

2)Sosyal medya yönetimi

Online marka itibarınızı doğru bir şekilde yönetebilmek için sosyal medya yönetimini gündeminize taşıyın.

İnternet, kullanıcılarına diledikleri her konuda bilgilerini,düşüncelerini,deneyimlerini paylaşma şansı sağlamaktadır.Müşteriler internet aracılığıyla ürün ve hizmetler hakkında yorumlar yapabilmekte ve bu yorumlar sosyal network siteleri gibi web sitelerinde yayınlanarak büyük bir etkileşim alanı yaratmaktadır.Yorumları gören potansiyel müşteriler bir şeyi alıp almama kararını verirken,bu görüş ve bildirimlerden etkilenmektedirler.

Olumsuz yorumlar,milyonlarca memnuniyetsiz müşterinin oluşmasına sebep olurken,olumlu yorumlar da markanıza sadakatle bağlı milyonlarca fanınızın oluşmasını sağlayabilir.

Online ortamda unutmamanız gereken temel kural ,hedef kitlenizin ürünleriniz veya hizmetleriniz hakkında olumlu veya olumsuz görüşler bildirebileceğidir.

Önemli olan online marka itibarınızı doğru yönetmeniz,olumsuz görüşlere doğru zamanda,uygun bir üslupla ve hızlı bir şekilde yanıt vermenizdir;çünkü bir şirkette müşteri memnuniyetinden daha önemli bir şey yoktur.

Teknoloji,şirketlerin müşterileriyle internet ortamında daha güçlü ilişkiler geliştirmelerine,online kullanıcıların ise sevdikleri ürün ve hizmetler hakkında diğer müşteriler ve şirketlerle etkileşime geçmelerine yardımcı olmaktadır.

Twitter ve Facebook gibi sosyal siteler markalara bu sohbeti yönlendirme ve marka imajlarına sahip çıkma fırsatı yaratır.Günümüzün pazarlama anlayışında,şirketlerin yaptıkları iş ne olursa olsun sosyal medyada mutlaka iş logosu ve iletişim bilgileri ile yer almaları zorunlu hale gelmiştir;çünkü insanların yapılan iş hakkında sosyal medyada konuşması önemlidir.

Ancak,firmaların yaptıkları iş doğrultusunda sosyal medyada zaman geçirmeleri online itibar yönetimleri açısından önemlidir.Örneğin,bir çivi ya da zincir üreten bir markaysanız,ürünlerini tüketicilerine tanıtmaya çalışan bir mağaza kadar sosyal medyada yer almanız gereksizdir.

3)Müşteri şikayetlerini doğru yönetin

Online marka itibarınızı doğru yönetmek,internette ve sosyal sitelerdeki sohbeti yönetme gücüne sahip olmanızı gerektirir.

Herkesi mutlu etmenizin mümkün olmadığını biliyoruz;fakat yine de hedef kitlenizin gönlünü almanın bir takım püf noktaları var.Müşterilerin yüzde 30’u 30 dakika içinde yanıt bekliyor ve kısa sürede yanıt vermezseniz şikayet etmeye başlıyorlar.Olumsuz görüş bildiren insanlar,hızlı ve çözüme yönelik bir yanıt aldıklarında yaptıkları olumsuz yorumları siliyorlar.Bu nedenle müşterilerinizin şikayetlerini hızlı bir şekilde çözmeye çalışın.

Eleştirilere cevap vermeden önce  iyice düşünün,sorunlara neden olan şeylerin kaynaklarını araştırın.Kısa sürede çözüm yolları üretmeye çalışın;çünkü müşterilerin bekleme süreleri artıkça olumsuz görüş ve şikayet alma ihtimaliniz de artar.

Online itibar yönetimi 4 başlık altında incelenir:

Prevention(Korunma,önleme)
Monitoring(İzleme)
Mitigation(Hafifletme)
Analysis(Analiz)

Şikayet anında hızlı ve müşterileriniz için doğru olan çözüm yollarını üretirseniz,kötü görüşleri olumlu bir hale dönüştürebilirsiniz.Kaliteli ürünler ve hizmetler marka imajınızı güçlendirir.Online ortamda zorluklar,trendler ve çözümler hakkında tartışma ortamı yaratma gücüne sahip olursunuz.

Şirketinizin markasını göstermek,mükemmel bir müşteri hizmeti yaratır.Bu nedenle hizmetinizden memnun kalan müşterilerinizden görüşlerini internet ortamında paylaşmalarını rica edebilirsiniz.

4)Google Alert ile online markanızı takip edin

Online marka itibarınızı yönetebilmeniz için hedef kitlenizin ne hakkında konuştuğunu bilmek zorundasınız.

İnternet ortamında markanızı yönetmeniz markanızın hangi alanlarda başarılı olduğunu,müşterilerin markanızı hangi yönleriyle eleştirdiğini ve nelere ihtiyaç duyduklarını bilmenizi gerektirir.

Online ortamda markanızın potansiyel müşterilerinin nezdindeki durumunu takip etmek,eksikliklerini tespit ederek çözüm üretmenizi sağlar.Bu nedenle Facebook,Twitter vs. gibi tüm sosyal medya hesaplarında yer almanız gerekir.

Sosyal sitelerde daima tartışmalar olur.Online markanızı takip etmenizin temel amacı,itibarınızı yönetmek ve müşterilerinizin markanız hakkında ne zaman neler söylediğinin farkında olmanızı kolaylaştırmaktır.Sosyal medyada yer alarak,hedef kitlenizin markanız hakkında söylediği olumlu veya olumsuz bütün yorumlardan haberdar olmalısınız ve bunlara yönelik çalışmalar yapmalısınız.

Google Alert,şirketleriniz veya ürünleriniz hakkında neler söylendiğini öğrenmenizi ve rakip kuruluşlar veya sektör hakkında güncel bilgilere sahip olmanızı sağlayan bir sistemdir.Google Alert,Google tarafından sağlanan markalar veya ürünler hakkındaki ilginç bildirimleri takip etmenizi sağlayan bir araçtır.Google Alert sayesinde,sektörünüzün ve markanızın nabzını kolayca yoklayabilirsiniz.Ayrıca,sosyal medya monitoring yapan bir çok ücretsiz araç yardımıyla hedef kitlenizin markanız hakkındaki izlenimlerini öğrenebilir ve olumsuz değerlendirmelere karşı önlem alabilirsiniz.

İtibar  ve Online İtibar Yönetimi

Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız kavramlardan bir tanesi de “itibar”

Teknolojinin hızla gelişmesi ve sosyal medyanın pazarlama iletişimde de etkisini göstermeye başlaması ile birlikte kamuoyu tarafından bilinmek ve kabul görmek isteyen kişi,kurum ve kuruluşlar itibar kavramı üzerinde çalışmaya başlamıştır.

İtibar Nedir?

İtibar bir kişinin,grubun,örgütün,kurum ve kuruluşların üstünlüklerini veya yetersizliklerini ifade eden  genel bir kanı,değer,önem,nam,şöhret vb kavramları belirten bir sözcüktür.Temelde saygınlığı veya saygın olmayı niteler.

Kurumsal İtibar

İtibar her türlü organizasyonun(kurum,kuruluş,sivil toplum kuruluşları,çeşitli ticarethaneler,v.b)dış paydaşları ile birlikte vatandaş algılamalarını ifade eder.İtibar,algıdan oluşur.Kamuoyunun organizasyonla ilgili olumlu ve olumsuz algılamalarını kapsar.

Kurumsal itibar kavramı,organizasyonun paydaşları ile olan ilişkilerindeki duygu ve düşüncelerinden oluşan algı bütünlüğünü ifade eder.Biraz daha net açıklamak gerekirse,organizasyonla ilişki kuran herkesi ve organizasyonda bulunan kişilerin algılarından oluşur.

Kurumların başarılı olması için itibar yönetimi çok önemlidir.İtibarını iyi yöneten şirketlerin,itibar kavramının en etkili reklam araçlarından biri gibi markalarına değer kazandıracağını ifade edebiliriz ve tabii ki kötü yönetilen bir itibarın da firmalar için kötü sürprizlere ve başarısızlıklara mal olacağının kaçınılmazlığından bahsedebiliriz.

İyi bir itibar özel ve kamu kuruluşları için büyük bir rekabet avantajı sağlar.Sivil toplum örgütlerinin toplum algısındaki başarı ve başarısızlıklarına etki eder.İtibarlı şirketler,hedef kitlelerine mesajlarını daha kolay ifade ederler.İnsanlar algı yönetiminde başarılı kuruluşlarla iş yapmak,onlara katılmak isterler.İtibar kuruluşların marka değerine etki eden çok önemli bir faktördür.

İtibarın oluşmasında toplumun duygusal tepkilerinin(iyi-kötü,güçlü-zayıf v.b) etkisi yüksektir.İtibar,kazanması zor kaybetmesi kolay bir kavramdır ve değeri ancak kaybedildikten sonra anlaşılır.

Online İtibar Yönetimi(Dijital PR)

“Bir şirkete itibar kazandırmak yıllar sürer,itibarı yıkmaksa birkaç dakika.”

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında,kurum itibarları ile ilgili olan algılamalar internet içeriğinde üretilmektedir.Artık herkes bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bilgi yaymakta ve üretmektedir.Sosyal medya kullanımın patlama yaşaması ile eskiden son kullanıcı yani tüketici yalnıza ürünü,hizmeti kullanan taraf iken,şimdi hizmeti,ürünü,fikri kullanmakla kalmamakta bir de ürün,hizmet veya fikir hakkında olumlu/olumsuz eleştiri yapmaktadır.

Günümüzde şirketlerin ve kişilerin ilk bilgi kaynağı arama motorları haline gelmiştir.Bu nedenle internet birçok firma için sadece yok edilmesi veya iyi yönetilmesi gereken bir kaynaktır.Online itibar yönetimi kavramı klasik medya gibi parayla basılacak veya tekzip yayınlayarak düzeltilebilecek bir mecra değildir.Bu nedenle birçok firmanın kriz yaşaması ile birlikte online itibar yönetimi veya dijital PR kavramı hayatımıza girmiştir.

SEO çalışmaları online itibar kavramı ile parelel doğrultuda ilerler.Çalışma yapılan markanın itibarını olumlu yönde etkileyecek kelimeler,anchor kelimeler olarak seçilerek şirketlerin arama sonuçlarında olumlu ifadelerle yer alması sağlanır.

Dijital PR kavramı,birçok online platformun aynı anda ve uyum içerisinde kullanılmasıdır.Sadece SEO(Search Engine Optimization) olarak değil,aynı zamanda sosyal ağlarda,video ve paylaşım sitelerinde,haber sitelerindeki okuyucu yorumlarında,bloglarda ve diğer tüm içerik sitelerindeki yönetimini kapsar.

Dijital PR,geleneksel PR’ın online ortamlarda devamlılığını sağlayarak,markaların hedef kitleleri ile iyi ilişkiler oluşturmasına ve kurmasına yardımcı olur.Arama motorlarında şirketler göründüğünde karşılarına çıkar.Online ortamlarda meydana gelebilecek krizler için önceden hazırlanılmasını sağlar,dijital medyada kriz yönetimini planlar ve yürütür.

Online itibar yönetimi sürekli takip edilmeli ve raporlanmalıdır.Krizleri kurumların kendi  işlemleri de çıkarabildiği için internetteki çalışmalar için yetkili bir birim oluşturulmalı ve internette yayınlanacak her türlü içerik gözden geçirilmelidir.Bu nedenle dijital veya sosyal medya ajanslarından destek alınması online itibar yönetimini başarıyla yönetmek ve olası krizlerin önüne geçmek açısından önem taşımaktadır.

Unutulmamalıdır ki online itibar yönetimi(dijital PR) bir promosyon değil,savunmadır.Algıları engellemek mümkün değildir;ama uzman ve profesyonel bir ajansın yardımıyla algıları yönetmeniz ve başarılı bir online itibar yönetimi sayesinde rakiplerinizin arasından kolayca sıyrılmanız ve marka değerinizi yükseltmeniz mümkündür.